Kunnskapsbanken

Målet med prosjektet er å bygge opp en kunnskapsbank som skal fungere som en veiviser til kunnskap og kompetanse som kan bidra til å sikre gode tjenester til og levekår for personer med utviklingshemming.

Bilde av et tre med masse bladerKunnskapsbanken skal inneholde den mest relevante kunnskap som er tilgjengelig om tjenester og levekår for personer med utviklingshemming.  Kvaliteten på kunnskapen kan du lese mer om her.

For å være en kunnskapsbank kreves det at arbeidet med å bygge den opp, skjer kontinuerlig og i nært samarbeid med andre miljøer som har tilsvarende oppgaver eller er viktige bidragsytere til innholdet i banken. Like viktig som å sikre at kunnskapsbanken gir en fullstendig og dekkende oversikt innenfor det området som kompetansemiljøet er satt til å dekke, blir det viktig å avgrense innholdet i kunnskapsbanken mot områder som klart ligger utenfor kompetansemiljøets ansvar. Huller i kunnskapsbanken vil kunne forekomme, ikke alene fordi vi overser eksisterende kunnskap, men også fordi det mangler kunnskap på noen områder. Kunnskapsbanken skal bygges opp slik at den først og fremst er tilgjengelig for NAKUs primære målgruppe, som er ansatte i kommunene, men også for andre fagpersoner og offentlige instanser, pårørende og personer med utviklingshemming. Det innebærer krav om innhold, universell utforming, tekniske løsninger m.m. 

Arbeidet med kunnskapsbanken skal skje kontinuerlig og skal også fungere som en pådriver til å samle inn eller framskaffe kunnskap på områder hvor dette ikke finnes i dag.
 

Prosjektleder Karl Elling Ellingsen fra NAKU