Seksuelle overgrep

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep
Personer med utviklingshemming er spesielt sårbare og utsatte for seksuelle overgrep. Et overgrep betyr at et menneske krenker et annet menneskes rettigheter. Selv om vi vet dette, oppleves seksuelle overgrep som vanskelig å forholde seg til. Samtidig som vi vet at utviklingshemmede har en større risiko for å bli utsatt for seksuelle overgrep, ser vi at det er få overgrepssaker som blir anmeldt. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, har laget en nettside, vernmotovergrep.no. Her finnes retningslinjer ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming og en veileder til retningslinjene. Det er viktig at ansatte på alle nivå kjenner til materialet og hvordan det skal brukes, både på ledernivå og hos ansatte som arbeider direkte med utviklingshemmede. Målet er at materialet virker forebyggende, slik at seksuelle overgrep ikke begås.

Hovedreportasjen i dette nummeret er hovedreportasjen fra Sortland kommune, en kommune som siden 2011 har drevet et prosjekt med mål om å redusere forekomsten av seksuelle overgrep. I reportasjen møter vi flere fagpersoner som forteller hvordan de jobber med implementering av Bufdir's retningslinjer i kommunen. Artikkelen er skrevet av Rolf-Arne Sætre, politioverbetjent i Kripos. Sætre påpeker viktigheten av spesialkompetanse for gjennomføring av avhør av utviklingshemmede og samtaler med nærpersoner som kjenner den som skal avhøres godt.

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon