1. og 5.september 2022 – historiske dager i Norge!

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Torsdag 1. og mandag 5. september var det åpning av høgskole/universitetsstudiet Menneskerettigheter og hverdagsliv for personer med utviklingshemming i henholdsvis Stavanger og i Oslo. Det er totalt 12 studenter som er tatt opp til studiet, som er samlingsbasert. Det vil gå over to semester og tilsvarer 30 studiepoeng.  

Høyere utdanning er viktig for den enkelte, men det er også viktig for samfunnet at borgere med utviklingshemming får mulighet til å utdanne seg. Selv om ikke alle skal ta høyere utdanning er det viktig at alle har mulighet om de ønsker det, noe som også er i tråd med CRPD, artikkel 24 femte ledd. Men lik mulighet til høyere utdanning har det ikke vært for utviklingshemmede i Norge frem til nå. 


Anna Chalachanova og Inger Marie Lid som er fagansvarlige for studiet ønsket studentene velkommen. Fra studiestedene var det også varm velkomst og lykkeønskninger fra rektor og instituttledelse.


 
Her er fem av studentene som er tatt opp på studiet i Stavanger: Anne-Heidi Lode (25) Tone Brynhildsen (41), Alf-Magne Gerhardsen (33), Christoffer Pettersson (23) og Hilde Haaland (30). 

Samarbeidsprosjekt
Studiet er utviklet i samarbeid med Oslo kommune og har som hensikt å gi et grunnlag for ansettelse i det ordinære arbeidsmarkedet med utgangspunkt i den enkeltes interesser og muligheter. Det har i dette arbeidet også vært samarbeid med en prosjektgruppe som har bestått av fagmiljø og personer med kompetanse på tverrfaglig funksjonshemmingsforskning, vernepleie og medborgerskap. Organisasjonene som er representert er NAKU, NFU, SOR, HELT MED og Nord Universitet. 

Innhold i studiet
Studiet skal bidra til utvikling av den enkelte students muligheter til å fordype seg i temaer som omhandler menneskerettigheter, samfunnsfag og funksjonshemmedes historie. Studietilbudet og dets innhold er utarbeidet sammen med personer med utviklingshemming for å sikre utdanningens relevans for målgruppen. Denne utdanningen sikter mot å utruste studentene med kunnskaper, ferdigheter, kompetanse og forståelse for de fagområdene som det undervises i. Utdanningen retter seg særlig mot fagenes bruk i hverdagslivet og i praksis og har som mål å styrke studentenes muligheter til å praktisere rettigheter som for eksempel selvbestemmelse og ivaretakelse av funksjonshemmedes menneskerettigheter.  Utdanningen vil styrke tilgang til livslang læring for studenter med utviklingshemming. 
 

Angela Lindstad fra Oslo gleder seg over å få starte på denne utdanningen. Hun forteller at det blir spennende å bli kjent med andre studenter, også de som ikke er utviklingshemmet. Det hun gleder seg mest til er eksamen.


 

 

Ivar Lyngstad Restrup fra Oslo forteller at han synes dette virker veldig spennende, og gleder seg til å begynne. Han kjenner noen få fra før på skolen, men de fleste er ukjente. Ivar planlegger å ta denne utdanningen i tillegg til jobben han har ved OK:Data.


 

 

Gunnar Juriks (far til student Lea N Juriks) synes det er offensivt og positivt med høyere utdanning for personer med utviklingshemming. Han forteller at dette også er et viktig signal til de videregående skolene som kan oppleves som et sted hvor elever med utviklingshemming rettes inn mot kommunale aktivitetstiltak etter endt skoleløp.

 

 

Gjester
NAKU var invitert til åpningen sammen med SOR, NFU, Statsforvalteren og Oslo kommune som alle bidro med en hilsen og ønsker om at dette tilbudet skal lykkes. Vi i NAKU ser fram til å følge utviklingen i studiet, og støtter at det blir etablert som en permanent ordning som vil gi verdifulle muligheter til personer med utviklingshemming i årene som kommer. 


Lenker
VID sin beskrivelse av studiet: Høgskoleutdanning i menneskerettigheter for studenter med utviklingshemming 

NAKU sin omtale av prosjektet: Banebrytende prosjekt: - Høyere utdanning for personer med utviklingshemming vil bryte ned samfunnsbarrierer.

VID vitenskapelige høgskole: - Starter studieprogram for personer med utviklingshemming høsten 2022 

Boken People with Intellectual Disability Experiencing University Life viser til rettigheter, praksiseksempler og erfaringer fra personer med utviklingshemming når det gjelder høyere utdanning; https://brill.com/view/title/54482

SOR om utdanningen: Høyere utdanning for utviklingshemmede – endelig!

Stavanger Aftenblad: Første høyere utdanning for utviklingshemmede

Khrono: Utdanning i menneske­rettigheter for studenter med utviklingshemming

--------------------
Øverste bilde viser Helene T. Strøm-Rasmussen fra NFU i samtale med student Ivar Lyngstad Restrup.

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon