Kurs om utfordrende atferd i Tinn kommune

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
Bilde av ansatte fra Tinn kommune

NAKU ble kontaktet av enhetsleder i Tinn kommune, Merethe Skui. Tinn kommune hadde hatt tilsyn fra Statsforvalteren når det gjelder kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven. – som et ledd i å lukke avvik fra dette tilsynet foreslo vi et kurs i kapittel 9 på tvers av avdelinger/ sektorer. Tiltaket ble godt tatt i mot av Statsforvalteren, sier Skui.

Bilde av enhetsleder Merethe SkuiTinn kommune fordelte ansatte på to like kursdager slik at alle fikk samme kurs. Program for fagdagen var som følger:

09:00-10:00       Filmen om psykisk utviklingshemming
10:00-10:15       Pause
10:15-11:00       Relasjonell forståelse og emosjonsregulering, med oppgaver
11:00-11:15       Pause
11:15-12:00       Selvbestemmelse og medbestemmelse, med oppgaver
12:00-13:00       Lunch
13:00-13:45       Filmen om utfordrende atferd og kunnskapsbasert praksis
13:45-14:00       Pause
14:00-15:00       Hvordan fjerne – redusere utfordrende atferd. Og refleksjonsoppgaver

Hva ønsket dere å oppnå med dette kurset? Skui sier -Vi ønsket å oppnå kompetanse på område tvang og makt, bruk av det, hvordan man kan forstå tvang og makt, hvordan tenke rundt det, og noe på kap. 9 vedtak.

Hvorfor kom dere i kontakt med NAKU? Jeg hadde en viss kjennskap til NAKU, visste at det var et nasjonalt kompetansesenter og tok kontakt med ekspertisen på område, fortsetter Skui.

Kunnskap om tvang og makt, med særlig vekt på hva som skal til for å finne andre løsninger er et sentralt tema. På naku.no finner dere et eget område som tar for seg dette fagområde for andre som har behov for å finne oppdatert kunnskap.

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon