Kunnskapsbankens artikler om

Tvang og makt

Nytt søk

Tvang og makt

Lovreglene skal gi grunnlag for å trekke grensen mellom den tvang som etter loven kan godtas og uakseptabel maktbruk. Etter loven er det et krav at andre løsninger skal være prøvd før bruk av tvang [...]

Åpne artikkel

Tvang og makt: Forskning

Evalueringen av kapittel 6A i sosialtjenesteloven pekte på at bestemmelsene bidro til redusert bruk av tvang og makt og til en høyere erkjennelse av tjenestemottakerens rett til respekt for sin [...]

Åpne artikkel

Tvang og makt: Lovverk og statlige føringer

Før vi ser nærmere på de ulike lovene, skal vi se på hvordan tvang og makt har blitt brukt ovenfor utviklingshemmede tidligere og hvilket omfang det har i dag. Historikk Etter avviklingen av HVPU [...]

Åpne artikkel

Tvang og makt: Eksempler

I 2008 samlet vi 10 av fagmiljøene som har slike fortellinger/ historier å berette om. Før vi traff disse miljøene ba vi dem tenke gjennom hva som eventuelt har vært avgjørende hendelser eller trekk [...]

Åpne artikkel

Tvang og makt: Hva sier utviklingshemmede?

Noen ganger kan makt være godt synlig, mens den andre ganger nærmest kan være usynlig og i mindre grad kommunisert. Det er en viktig oppgave å peke på og undersøke ulike [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

26
aug

Sinnemestring for personer med utviklingshemming

Problemer med å kontrollere eget sinne kan være en utfordring for mange. Personer med utviklingshemming er intet unntak i så måte. Ofte blir personer med utviklingshemming møtt med ulike former [...]

Les mer
6
apr

Utfordrende atferd

Ved å se denne filmen får du en grunnleggende forståelse av hva utfordrende atferd kan være. Filmen har en varighet på 25 minutter og er tekstet på norsk bokmål.

Les mer
5
mar

Tvang og makt: Forskning

Beskrivelser av bruk av tvang og makt når det gjelder enkeltpersoner med utviklingshemming har blitt rapportert i svært mange år. Røkkeutvalget som la grunnlaget for kapittel 6A i lov om sosiale [...]

Les mer