NAKU har deltatt på SKANROP 2023

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
Bilde av Kirsten Braatveit, Helle Høgh, Frode Dragsten og Hanne Karin Fossum

SKANROP er det skandinavisk nettverk for rus og psykiske lidelser. Nettverket skal, foruten å dele erfaring og kunnskap innenfor området rusmisbruk og psykiske lidelser, å bidra til at det knyttes faglige kontakter og personlige bånd mellom våre skandinaviske land.

Den 8. og 9. juni deltok NAKU på deres konferanse om rus og psykiske lidelser i et livsløp – overganger og løsninger. NAKU bidro der til et symposium om særlige målgrupper – Utviklingshemming og rusavhengighet. Symposiumet ble ledet av Hanne Karin Fossum (NKUP) og andre deltagere var Kirsten Braatveit (Blå kors, Haugaland) og Helle Høgh (Metodecenret, Aarhus).

NAKU hadde hovedfokus på oppsummert forskning om utviklingshemming og rus i sitt innlegg. I artikkelen Rus: Forskning kan du lese om hva forskning sier om utviklingshemming og rus. 

Under foredraget viste NAKU også til at Utviklingshemming og rus er et eget område i kunnskapsbanken.  Her finner du fagtekster som er basert på forskning, artikkel som viser til lovverk og sentrale føringer, gode eksempler fra praksis, relevante veiledere og andre ressurser i temaet. 

---------
Foto: Kirsten Braatveit (f.v), Blå kors, Haugaland, Helle Høgh, Metodecenret, Aarhus, Frode Dragsten, NAKU og Hanne Karin Fossum, NKUP.

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon