Rus og rusproblemer

For det første gjelder de samme risikofaktorene for utviklingshemmede som ellers i befolkningen. Slike risikofaktorer er rusproblemer i familien, tilkortkomming på skole, arbeidsløshet, manglende [...]

Åpne artikkel

Rus: Forskning

At personer med utviklingshemming bruker rusmidler kan bli sett på som tegn på normalisering og integrering. Gjennom deltakelse på arenaer hvor alkohol brukes vil samfunnet, gjennom blant andre [...]

Åpne artikkel

Rus: Lovverk og statlige føringer

Kommunen har plikt til å gi bistand til psykisk utviklingshemmede med rusproblematikk etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Dersom det er behov for behandling ut over kommunale tiltak [...]

Åpne artikkel

Rus: Videoforelesninger om rus og utviklingshemming

Film 1 har tittel: «Rus og psykisk utviklingshemming» Filmen handler om hva rus og rusproblematikker er, om rusmidler og skadevirkninger, om rus og utviklingshemming og hva vi trenger kunnskap [...]

Åpne artikkel

Rapport om psykiske lidelser-og/eller ruslidelser

Nasjonal og internasjonal forskning indikerer at personer med utviklingshemming har en høyere forekomst av psykiske lidelser enn andre. Tallene fra forskningen varierer, men viser forekomster fra 36 [...]

Åpne artikkel