NAKU lager nettressurs om veilederen

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

NAKU er nå i gang med planlegging og gjennomføring av prosessen med å lage en nettressurs om den nye nasjonale veilederen « Gode helse-og omsorgstjenester» til personer med utviklingshemming».

Bilde:  Bente Blekken, Trondheim kommune (Øverst t.h), Leder i NAKU, Karl Elling Ellingsen (Øverst t. v), LindaTorsvik, Kristiansand kommune (Nederst t.v), Siv Bjønnum, USHT Vestland (nederst t.h)

- Akkurat nå er vi i startfasen og har hatt første møte med arbeidsgruppa. Vi kartlegger hva som finnes av ressurser, som kan passe inn i temasidene, og lager oss en oversikt over artikler som må lages. Vi har også startet arbeidet med å produsere nye artikler. Vi ønsker å skrive om gode eksempler fra praksis, og om konkrete verktøy som er nyttig i arbeidet ute i tjenestene, sier rådgiver og prosjektleder Linda Barøy.

Nettressursen som er under arbeid er basert på koronasidene som ble publisert våren 2020, og kommer til å bli bygd opp på samme vis.

Les mer: Koronavirus og personer med utviklingshemming

Sidene om veilederen skal fungere som en ressurs og tjenestestøtte for ledere og ansatte i tjenestene.

- Vi er spesielt opptatt av hvordan ansatte og ledere kan arbeide for å oppfylle veilederens krav og anbefalinger, og det er derfor vi ønsker å lage en nettressurs. Vi ønsker å gjøre dette enda mer konkret og håndterlig gjennom bruk av verktøy, e-læringer og gode eksempler fra praksis. Disse temasidene vil også vise frem hva ulike kommuner gjør, og hvordan kommunene kan arbeide med veilederen, forteller Barøy.

Utformingen av veilederen vil være førende for temasidene.

- Innholdsfortegnelsen på veilederen strukturerer kompetanseområdene på en tydelig og oversiktlig måte. Det vil også være førende for temasidene.

Innhold
Temasidene kommer til å være inndelt i kapitler.

- På samme måte som utviklingshemming og koronasidene våre vil temasidene om veilederen være inndelt i kapitler. Hvert kapittel kommer til å ha flere sider som er basert på underkapitlene i veilederen. Vi kommer for eksempel til å oppsummere skal, bør og kan punktene, og støtte dette med korte beskrivelser. Hvert kapittel kommer til å inneholde anbefalinger om hvordan vi kan oppnå føringene i veilederen gjennom bruk av filmer, tekst, lenker, verktøy og gode eksempler.

For NAKU vil det være viktig å få frem stemmene til personer med utviklingshemming i arbeidet.

- Vi har spurt en teatergruppe, som også har medlemmer med utviklingshemming om å delta. I tillegg er det viktig å benytte rapporten «Hva er gode helse- og omsorgstjenester for meg», som oppsummerer innspillene fra personer med utviklingshemming i arbeidet med veilederen.

Deltakere
NAKU prosjektorganiserer arbeidet med temasidene.

- Vi har med oss deltakere fra flere kommuner og Utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem. NFU deltar også, og i tillegg inviterer vi ulike miljøer ut ifra tema vi skal arbeide med.

Viktig arbeid
En tjenestestøtte i form av temasider på naku.no håper vi vil bidra til at det blir lettere for tjenestene å gjennomføre anbefalingene i veilederen, sier Barøy.

- Vi tenker at en slik tjenestestøtte kan gjøre det enklere å innfri veilederens krav og anbefalinger, og dermed bidra til gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.

Ta gjerne kontakt, dersom dere ønsker å vite mer!

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon