Velg kapittel:

1

Smittevernstiltak for personer med utviklingshemming

På denne siden viser vi til føringer og anbefalinger om smittevern som er særskilt aktuelle i tjenestene til personer med utviklingshemming.

2

Hvordan snakke med utviklings-hemmede om koronavirus

Mange med utviklingshemming kan ha vansker med å tolke informasjon og ha oversikt over omgivelsene. Her finner du nyttige verktøy, lettlest materiale og filmer for personer med utviklingshemming.

3

Organisering og ledelse

En pandemisituasjon kan kreve omfattende endringer i tjenestene til personer med utviklingshemming. Dette setter store krav til ledere og kan medføre endringer i organiseringen av tjenestene. Her fokuserer vi på sentrale faktorer når endringer skal vurderes.

4

Pårørende til personer med utviklingshemming

Denne artikkelen fokuserer på samarbeid med pårørende, og inneholder også informasjon til pårørende.

5

Kompetanse i tjenestene til personer med utviklingshemming

På grunn av sykdom, karantene eller andre følger av situasjonen med koronaviruset kan en av de største utfordringene være å ha nok kompetent personell i tjenestene. Her finner du blant annet lenker til opplæringsmateriell. 

6

Aktiviteter

Under strenge smitteverntiltak kan sosial isolasjon være et viktig tiltak. I slike perioder er det fortsatt viktig å prøve så godt en kan å opprettholde gode relasjoner og meningsfylte aktiviteter.