Velg kapittel:

1

Smittevernstiltak for personer med utviklingshemming

Det kan oppstå særskilte utfordringer i tjenester til personer med utviklingshemming. Denne teksten gir råd og tips til hvordan man kan arbeide med dette. 

2

Hvordan snakke med utviklingshemmede om koronavirus

Mange med utviklingshemming sliter med å tolke informasjon og ha oversikt over omgivelsene. Ofte vil det foreligge misforståelser. Du vil i tillegg finne nyttige verktøy, lettlest materiale og filmer for personer med utviklingshemming.

3

Organisering og ledelse

Selv om tjenestene i mange tilfeller nå må endres, er det fortsatt det ordinære lovgrunnlaget som regulerer kommunenes tjenester til personer med utviklingshemming, og eventuelle endringer må ha hjemmel i lov.

4

Pårørende til personer med utviklingshemming

Denne artikkelen fokuserer på samarbeid med pårørende, og inneholder også informasjon til pårørende.

5

Kompetanse i tjenestene til personer med utviklingshemming

På grunn av sykdom, karantene eller andre følger av situasjonen med koronaviruset vil en av de største utfordringene være å ha nok kompetent personell i tjenestene.

6

Aktiviteter

I en tid der sosial isolasjon er riktig og mange opplever å få sine arbeidsplasser, dagtilbud og fritidstilbud stengt er det fortsatt viktig å prøve så godt en kan å opprettholde gode relasjoner og meningsfylte aktiviteter.