Nyhetsbrev Februar

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Norge ratifiserte CRPD i 2013. CRPD er en konvensjon som slår fast at mennesker med funksjonsnedsettelse har de samme rettighetene som alle andre. En kan kanskje si at dette burde være unødvendig å understreke, men historien har vist gjentatte og alvorlige menneskerettighetsbrudd, og at det i liten grad har vært oppmerksomhet knyttet til dette innen tjenester og menneskerettighetsfeltet.

CRPD er ikke et dokument ment for akademiske og internasjonale miljø. CRPD gir et normativt grunnlag for tjenesteutøvelse og tjenesteutvikling også i hverdagens kommune-Norge. Den gir føringer for områder som blant annet arbeid, utdanning, bolig, habilitering, helse og ikke minst selvbestemmelse. Den forplikter både kommuner og tjenesteytere, og derfor er det av avgjørende betydning at fagfolk som jobber for personer med utviklingshemming har grunnleggende kjennskap til konvensjonen. På mange måter innebærer nemlig konvensjonen et perspektivskifte. Fra å ha fokus på at vi skal gjøre det vi mener er best for den vi yter tjenester til, til å ha fokus på at vi skal gjøre det personen selv mener er best. Dette krever mye av oss i tjenestene. 

Vi i NAKU har nå laget et eget område i vår Kunnskapsbank der vi har samlet ulike artikler om CRPD. Først og fremst finner du nå en artikkel som Kjersti Skarstad har skrevet. Der gir hun en introduksjon til konvensjonen og peker på tjenesteyteres rolle i å sikre funksjonshemmedes menneskerettigheter. 

Dernest finner du flere artikler fra NAKU sitt seminar «Å bestemme selv er en menneskerettighet» som vi avholdt på Litteraturhuset i Oslo 3. desember 2018. Her hadde vi samlet en rekke personer for å gi ulike perspektiv på CRPD, selvbestemmelse og tjenester. Vi har skrevet en kort omtale av de enkelte innleggene, samt lagt ut filmopptak. Vi tror dette kan gi både kunnskap og inspirasjon til å sette fokus på CRPD i tjenestene til utviklingshemmede. 

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon