Kunnskapsbankens artikler om

CRPD

Nytt søk

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Av Kjersti Skarstad, PhD statsvitenskap. Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle mennesker har fordi vi er mennesker. Til tross for at denne definisjonen har stått fast siden [...]

Åpne artikkel

Quiz om rettigheter for personer med utviklingshemming

Karde skriver at hovedmålet med prosjektet «Kjenn dine rettigheter» var å øke bevisstheten om rettigheter og støtteordninger for personer med utviklingshemning, både for dem selv, familien, [...]

Åpne artikkel

Selvbestemmelse, samtykke og beslutningsstøtte

I de fire første film ser vi på selvbestemmelse ut i fra fire ulike perspektiv. Alle 8 filmene er hver og en på rundt 5 minutter. I første film ser vi på selvbestemmelse og rettighetene vi [...]

Åpne artikkel

Myndiggjørende prosesser ved Melhus arbeidssenter

Melhus arbeidssenter er et kommunalt arbeidssenter for mennesker med utviklingshemming. Her jobber det 50 arbeidstakere og 12 arbeidsledere. Det utføres mange forskjellige arbeidsoppgaver. De [...]

Åpne artikkel

Filmforelesning: CRPD som grunnlag for tjenester

En tydelig dokumentasjon manglende likestilling er NOU 2016:17 På lik linje. Rapporten fra det såkalte rettighetsutvalget viser at utviklingshemmede systematisk blir diskriminert på de [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

2
mar

Quiz om rettigheter for personer med utviklingshemming

Quizen "Kjenn dine rettigheter" er en quiz om rettigheter laget for mennesker med utviklingshemming. Spørsmål som inngår i quizen omhandler temaene bolig, skole, jobb, fritid, verge, helse og [...]

Les mer
3
des

Selvbestemmelse, samtykke og beslutningsstøtte

I vår tid utfordres tradisjonene, og vår mulighet til å velge økes gitt at vi imøtekommer de kravene som stilles for å være konkurransedyktig. Vi sikter mot livskvalitet, samtidig som at materielle [...]

Les mer
23
sep

Myndiggjørende prosesser ved Melhus arbeidssenter

Melhus arbeidssenter har arbeidet aktivt med å øke brukernes evne til å medvirke i beslutningsprosessene på arbeidssentret. De startet opp med brukerråd i 2015, og nå har de et styre som [...]

Les mer