Nytilsatt på NAKU

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
Hege Gjertsen

Hege Gjertsen er sosiolog og bor i Harstad. Hun jobber som professor i velferdssosiologi ved Institutt for vernepleie ved UiT, Norges arktiske universitet. Her har hun siden 2016 jobbet med forskning, undervisning og veiledning. Tidligere har hun jobbet mange år som seniorforsker ved Nordlandsforskning i Bodø.

Hvilken erfaring har du med forskning sammen med og om personer med utviklingshemming?
Jeg har i mange år, både ved UiT og Nordlandsforskning, jobbet med funksjonshemmingsforskning. Mine forskningsinteresser er særlig knyttet til funksjonshemming, arbeidsinkludering, levekår- og livskvalitet, samt sosial innovasjon. De siste årene har jeg forsket på arbeidsinkludering av personer med utviklingshemming og er særlig opptatt av hvordan flere kan få økt medinnflytelse på hva og hvor de kan jobbe, også i det ordinære arbeidsliv. For noen år siden ledet jeg en kartleggingsstudie hvor forskere fra UiT jobbet sammen med medforskere med utviklingshemming hvor vi undersøkte levekår og livskvalitet blant personer med utviklingshemming i samiske områder. I denne studien besvarte personer med utviklingshemming selv spørsmålene.

For tiden er jeg og forskningsleder Janikke Solstad Vedeler ved velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet i gang med en pilotstudie på oppdrag fra Downs syndrom Norge. Sammen med medforskere med Downs syndrom skal vi utarbeide et spørreskjema og metodisk design for kartlegging av levekår og livskvalitet blant voksne med Downs syndrom. Dette skal prøves ut på et mindre utvalg våren 2024.

Jeg gleder meg til å jobbe i en mindre stilling noen måneder ved NAKU med arbeidsoppgaver knyttet til området «Arbeid og aktivitet» i kunnskapsbanken.

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon