Dagsenter

Dagsentrene gir et organisert dagtilbud til ulike grupper av brukere. Hvor utbygd disse tilbudene er, varierer blant annet med kommunestørrelse, økonomi og lokale forhold. Noen steder er det tilbud [...]

Åpne artikkel

Dagsenter: Forskning

Rundt regnet halvparten av alle voksne utviklingshemmede deltar i et dagsentertilbud, og dette tallet har vært relativt konstant i perioden etter ansvarsreformen. De kommunale dagsentrene består [...]

Åpne artikkel

Ordinært arbeid

Høy yrkesdeltakelse og lav ledighet er viktige mål i norsk arbeidsmarkedspolitikk. Hvilke grupper i befolkningen som skal omfattes av denne målsettingen er likevel ikke entydig gitt. I vårt samfunn [...]

Åpne artikkel

Varig tilrettelagt arbeid, VTA

VTA er et statlig arbeidsmarkedstiltak som gir et arbeidstilbud til personer som har problemer med å få arbeid innenfor det ordinære arbeidslivet. Tiltaket er rettet mot personer med [...]

Åpne artikkel

Varig tilrettelagt arbeid, VTA: Forskning

I 2003 gjennomførte OECD en sammenligning og gjennomgang av arbeidsmarkedspolitikken blant medlemslandene. Her påpekes det at Norge har en relativt høy andel av funksjonshemmede i skjermede og fysisk [...]

Åpne artikkel
Du ser på "Arbeid og aktivitet innhold". Trykk her for å se alle kategorier.