KAI-frokost vår 2020 Arbeidsinkludering

KAI-frokost er et tiltak for å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling på områder som er viktige for arbeidsinkludering. 

Sted: Fyrhuset i Pilestredet, Oslo

Tidspunkt: 08.00 til 09.30.

Datoer for kommende KAI-frokoster våren 2020:

22. april

13. mai

10. juni

Temaer blir fortløpende annonsert, se informasjon på denne siden.