Eksempelsamlingen - Modeller i miljøarbeid

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

- I senere år har det kommet en rekke fortellinger om til dels store endringer og økt satsing ved etablert praksis overfor personer som oppfattes å ha krevende og utfordrende atferd. I hvert enkelt tilfelle framstår disse som enestående fortellinger/ historier, og er det også. Imidlertid kan det ha interesse å se om det finnes en eller flere fellesnevnere i fortellingene. Kanskje er det noen sider ved måten man tilrettelegger på, tenker på, strukturer på og lignende.

- Modeller i miljøarbeid kan bestilles i papirformat ved å kontakte kontakt@naku.no. Den kan også lastes elektronisk fra denne linken.

Vi samlet 10 av fagmiljøene som har slike fortellinger/ historier å brette om. Før vi traff disse miljøene ba vi dem tenke gjennom hva som eventuelt har vært avgjørende hendelser eller trekk ved historiens utvikling. Under rundebordskonferansen som ble avholdt høsten 2008 oppfordret vi de enkelte miljøene/ deltakerne om å komme med deler av den historien de kjente, med vekt på elementer som har særlig betydning for at historien har forløpt og forløper som de gjorde. Rundebordskonferansen hadde et formål i seg selv ved å synliggjøre det arbeidet som foregår rundt i fagmiljøene. Under samlingen diskuterte miljøene seg frem til 7 nøkkelord/ suksessfaktorer som så uttil å være felles for alle miljøene. Disse var:

1) Opplæring

2) Fagutdannet personale - kompetanse

3) Veiledning

4) Holdninger

5) Ledelse - Koordinering

6) Økonomi

7) Personlig egnethet

På bakgrunn av rundebordskonferansen har 8 av fagmiljøene fått utformet tekster som fremstår som eksempler på praksis knyttet til disse 7 nøkkelord/ suksessfaktorer. Som et tillegg til dette har forbundsleder Jens Petter Gitlesen i Norsk forbund for utviklingshemmede – NFU, Berit Berg som satt i Røkkeutvalget, Leif Hugo Stubrud tidligere medlem av rådet for vurdering av praksis etter sosialtjenestelovens kapittel 4A og NAKU ved rådgiver Kim Berge og leder Karl Elling Ellingsen forfattet korte tekster som skriver seg opp i mot temaet.

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon