Nasjonal tilstandsrapport om arbeids- og aktivitetssituasjonen blant personer med psykisk utviklingshemming

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
Dette empiriske studiet berører i aller høyeste grad viktige velferdsspørsmål rundt arbeid og aktivitet for personer med utviklingshemming. Historien med arbeidsmarkedstiltak og deltakelse i arbeidslivet viser altså at utviklingshemmede har overvunnet mange barrierer underveis, men flere utstøtingsmekanismer har gjort seg gjeldende etter hvert som arbeidsmarkedet har blitt mer kunnskapsintensivt. Skillet mellom de produktive og ikke-produktive har aldri vært mer markant, og personer med utviklingshemming er i dag en av gruppene som står lengst unna ordinært arbeidsliv. Varigtilrettelagt arbeid har blitt det utilsiktede førstevalg for arbeidssøkere som kunne ha fått arbeid i ordinærtarbeidsliv.
 Rapporten viser at utviklingshemmede fortsatt i stor grad er samlet innenfor de segregerte tiltak som tilbys i skjermede virksomheter. Samtidig er det 20% utviklingshemmede i de kommunale dagtilbud som fyller kriteriene for deltakelse i skjermede tiltak. Dataanalysen viser at opp mot 85% av alle utviklingshemmede i statlige tiltak i dag er tilknyttet den segregerte ordningen med Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser i skjermede virksomheter. Nærmere 15% er en del av ordningene Varig Tilrettelagt Arbeid i ordinære virksomheter og Arbeid med Bistand som er i bruk for integrering i ordinært arbeidsliv. Oversikten over de grupperte inndelingene av kommunene basert på befolkningsgrunnlag viser at deltakelse i de statlige arbeidsmarkedstiltak for utviklingshemmede er høyest i de største kommunene, men at det ikke er noen videre sammenheng mellom kommunestørrelse og prosentvis andel  utviklingshemmede i statlige arbeidsmarkedstiltak. Det vil si at utviklingshemmede mangler arbeidsmobilitet i forhold til å kunne flytte på seg for å øke sjansene for en tiltaksplass i et statlig arbeidsmarkedstiltak. Med de funnene som foreligger, kan man langt på vei konkludere med at det fortsatt er en del barrierer mot yrkesmessig deltakelse som utviklingshemmede møter.
 
Rapporten kan bestilles i papirformat ved å kontakte kontakt@naku.no eller du kan laste ned en elektronisk utgave fra lenken under.

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon