Temahefte om psykiske lidelser og medikasjon

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
Psykisk utviklingshemming og psykisk helse - psykotrop medikasjon
Et nytt hefte i serien om psykisk utviklingshemming og psykisk helse er tilgjengelig på NAKUs nettside,naku.no. Temaet er medisinering ved psykiske lidelser.  Artiklene i heftet er skrevet av Geirmund Skeie, spesialist i psykiatri og tidligere områdeoverlege i HVPU og avdelingsoverlege i Habiliteringstjenesten for voksne i Hedmark. Skeie er bidragsyter i arbeidsgruppa til Nasjonal fagnettverk om psykisk utviklingshemming og psykisk helse.  
 Mange beslutninger om medisinering tas på grunnlag av opplysninger fra nære omsorgspersoner. Det er derfor viktig at nærpersoner observerer og videreformidler opplysningene til den som har det medisinske ansvaret, som oftest legen, på et så godt grunnlag som mulig. Artiklene tar for seg lagarbeid, faglige og etiske avveininger, et helhetlig forståelses grunnlag, oppstart og oppfølging av psykotrop medikasjon. Artiklene utfyller hverandre i en helhet, men kan også leses enkeltvis. Heftet er tilgjengelig kun som elektronisk utgave og kan lastes ned som PDF fil.  

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon