Nyhetsbrev Mai

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Noen har lang erfaring, noen har utdanning og noen har hverken erfaring eller utdanning. I vår kunnskapsbank ligger fagstoff, eksempler og kunnskap lett tilgjengelig. Gjennom disse fagressursene og verktøyene gjør NAKU jobben litt lettere med at vikarene eller nytilsatte får tilegnet seg grunnkunnskap. Opprett egen bruker på naku.no for å få tilgang til å utforme individuelt og tilpasset opplæring. 

Når du har opprettet bruker og logget inn får du tilgang til mapper som NAKU har laget. Mappen psykisk utviklingshemming som ligger i Tema og fagområde er spesielt viktig for å sikre grunnkunnskap om utviklingshemming, her finner du også filmen

Om psykisk utviklingshemming.

Du kan i tillegg lage individuelt tilpassede opplæringsmapper som er tilpasset deg og din tjeneste. For eksempel kan du lage ei mappe som heter ferievikarer. Mappen kan tilpasse individuelt ut ifra behovene til de brukerne som ferievikarene skal arbeide for. Mappen kan du dele med ferievikarene ved å trykke i boksen som står i forkant av mappene. Når du trykker på del kommer det opp en lenke. Denne lenken kan du dele på flere måter. I oversendelsen kan du gi beskjed om at de skal lese artiklene og gjennomføre quizen.

Kunnskapsbanken og funksjonene man har tilgang til når man er innlogget kan være et verktøy i å arbeide kunnskapsbasert. Innloggin finner du øverst til høyre på denne siden. 

BPA - Nytt område i kunnskapsbanken
Du finner den nye siden, BPA, under hovedområdet Helse og omsorg i NAKUs kunnskapsbank. I området kan du lese hovedartikkel om BPA, forskning om BPA, og nettartikkel som viser til hvilke lovverk og statlige føringer som gjelder for å organisere tjenestene som brukerstyrt personlig assistanse. Du kan også lese historier om brukere som har tjenestene sine organisert som BPA, hvordan dette fungere i hverdagen og hva dette har betydd for de brukerne.

BPA er en måte å organisere tjenestene på med formål om å bidra til likeverd, likestilling og samfunnsdeltagelse. For å oppnå ordningens formål er brukerstyringen sentralt. Å ha utviklingshemming innebærer vansker med å forstå og kommunisere, og dette kan by på flere utfordringer i hverdagen knyttet til å oppnå reel brukerstyring. BPA er rettighetsfestet også til personer som har behov for bistand til brukerstyringen. Om tjenestene skal organiseres som BPA eller som tradisjonelle tjenester i kommunen vurderes individuelt ut i fra flere hensyn og er ikke spørsmål som NAKU belyser i underområdet. Vårt formål er å bistå med kunnskap om hvordan tjenester til personer med utviklingshemming kan organiseres som BPA.

Når det er snakk om BPA til personer med utviklingshemming så er det flere problemstillinger som blir reist. Dette kan blant annet handle om ivaretakelse av arbeidslederrollen, ivaretakelse av selvbestemmelse, vurdering av ansattes kompetanse når en skal arbeide med personer med utviklingshemming og vurderinger knyttet til behov for helsehjelp og målrettet miljøarbeid. Det er bakgrunnen for at vi har laget en artikkel med tittel BPA: utfordringer. Den berører noen av disse problemstillingene, men oftest må slike problemstillinger løses gjennom samhandling og dialog.

Utviklingshemmede har også rett på å kunne organiserer tjenestene som BPA hvis vilkårene er til stede. Det betyr ikke at ikke øvrige tjenester skal sikre likeverd, likestilling og deltakelse. Hvordan tjenestene blir organisert for den enkelte må skje etter individuelle vurderinger og i samhandling mellom bruker og kommune.

Menneskerettighetskonvensjonen også for utviklingshemmede
Et seminar om menneskerettigheter, selvbestemmelse og utviklingshemming i Trondheim 7 juni. FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne artikkel 12, gir lik rett for alle. Praktiseringen - i sær ovenfor personer med utviklingshemming er utfordrende.

NAKU i samarbeid med Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) arrangerer et gratis seminar for tjenesteytere og andre interesserte. Vi har i tillegg gjester fra USA (ND Center for Persons with Disabilities) ved Minot State University.

Nasjonale tilsyn og offentlige utredninger tegner et bilde om at praktiseringen er utfordrende. Vi får innblikk i hvordan det tenkes om tematikken i USA og hvordan myndighetene i Norge sikrer dette her til lands.

Til å innlede har vi amerikanske foredragsholdere, representanter fra norske kommuner, offentlige myndigheter og brukerorganisasjoner. Arrangementet vil være på norsk, med unntak av en kort innledning på Engelsk.

Seminaret er åpent for publikum og gratis. Arrangementet vil bli streamet live på nett for de som ikke kommer seg til Trondheim denne kvelden.

Kvelden avsluttes med konsert klokken 20:30. Det er anledning til å kjøpe mat og drikke i baren.

 

 

 

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon