Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

BPA er en måte å organisere tjenester som omfatter praktisk og personlig assistanse for personer med nedsatt funksjonsevne og som har behov for bistand i dagliglivet. Hjelpen kan gis både i og [...]

Åpne artikkel

BPA: Forskning

Uni Research Rokkansenteret har utgitt rapport (2/2017) etter følgeevaluering av rettighetsfestingen i brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Studien var utført på oppdrag fra Helsedirektoratet. [...]

Åpne artikkel

BPA: Lovverk og statlige føringer

Rundskriv I-20/2000 følger opp lovgivers intensjon fra forarbeidet til lovendringen som innebærer at bruker innenfor vedtakstimene fra kommunen i prinsippet kan styre:  hvem vedkommende [...]

Åpne artikkel

Eksempel BPA: Bofellesskap

- Hvis vi har søkere som ønsker BPA og enten de selv kan være arbeidsleder eller har noen som kan være arbeidsleder for seg, så innvilger vi BPA om de ellers fyller kravene for å få BPA. Dette er en [...]

Åpne artikkel

BPA: Utfordringer

Vurdering av evne til å utføre arbeidslederrollen Arbeidslederrollen i BPA – ordningen er sentral for å oppnå brukerstyring. Arbeidsleder har ansvaret for den daglige driften med arbeidsoppgaver som [...]

Åpne artikkel