Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

BPA er en måte å organisere tjenester som omfatter praktisk og personlig assistanse for personer med nedsatt funksjonsevne og som har behov for bistand i dagliglivet. Hjelpen kan gis både i og [...]

Åpne artikkel

BPA: Forskning

Uni Research Rokkansenteret har utgitt rapport (2/2017) etter følgeevaluering av rettighetsfestingen i brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Studien var utført på oppdrag fra Helsedirektoratet. [...]

Åpne artikkel

BPA: Lovverk og statlige føringer

Rundskriv I-20/2000 følger opp lovgivers intensjon fra forarbeidet til lovendringen som innebærer at bruker innenfor vedtakstimene fra kommunen i prinsippet kan styre hvem vedkommende vil ha som [...]

Åpne artikkel

Eksempel: BPA

Tekst og foto: Malin Sveinsdotter Lystad. I en leilighet litt utenfor Haugesund sentrum bor Camilla Müller. Hun er 39 år og har diagnosen autisme. Her bor hun alene, men det er bare på natta [...]

Åpne artikkel

BPA: Utfordringer

Vurdering av evne til å utføre arbeidslederrollen Arbeidslederrollen i BPA – ordningen er sentral for å oppnå brukerstyring. Arbeidsleder har ansvaret for den daglige driften med arbeidsoppgaver som [...]

Åpne artikkel