Nyhetsbrev - September

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

NAKU sender med ujevne mellomrom ut nyhetsbrev. De siste brevene har handlet om internasjonalt arbeid og om Brukerstyrt personlig asistanse (BPA). Her kan du melde deg på vårt nyhetsbrev. 

Her er teksten fra vårt nyeste brev om BPA:

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – også for personer med utviklingshemming

BPA er en måte å organisere tjenester som omfatter personlig assistanse for personer med nedsatt funksjonsevne og som har behov for bistand i dagliglivet. Hjelpen kan gis både i og utenfor hjemmet. Ordningen skal bidra til likestilling, likeverd og samfunnsdeltakelse. Muligheten for å få organisert omfattende kommunale tjenester som Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en rettighet. Det er viktig at også personer med utviklingshemming nyter godt av dette. 

BPA er en del av den offentlige debatten knyttet til tjenesteutforming. Blant annet ble det i valgkampen aktualisert gjennom programmet Brennpunkt på NRK. NAKU skal bidra til det faglige grunnlaget for gode levekår for personer med utviklingshemming. Vi skal informere om ulike ordninger, dele forskning og fremme de gode eksemplene. Når det gjelder BPA så gjør vi det gjennom et eget område i vår kunnskapsbank. Der har vi også en egen artikkel der vi adresserer ulike utfordringer som knyttes til utviklingshemming og BPA. 

Vi har laget flere eksempelartikler til vår kunnskapsbank om BPA. Camilla Müller har hatt BPA i 10 år, og for både henne og hennes pårørende har det vært en positiv opplevelse. Les mer om hennes ordning.  Personer med utviklingshemming kan ha BPA også i bofellesskap eller samlokaliserte boenheter. Les mer om dette i vårt eksempel fra Tromsø. 

I dette nyhetsbrevet finner du lenker til ulike ressurser om BPA. Du finner også informasjon om en egen erfaringskonferanse som vi arrangerer nå i høst sammen med RO og NFU. 

BPA er en rettighet – også for personer med utviklingshemming. 

Regjeringen vil styrke ordningen med  BPA  og satt fredag 20. september ned et offentlig utvalg som skal foreslå forbedringer. Målet er at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i samfunnet som alle andre. Les mer om utvalgets mandat og medlemmer på regjeringens nettsider. 

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon