HUSK23-konferansen -«Det gjelder fortsatt livet»

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
Konferansesal med deltakere

HUSK-konferansen er for femte gang arrangert av Habiliteringstjenesten i velferdsetaten, Oslo kommune denne uken. Nærmere 300 deltakere var samlet på Oslo kongressenter i to dager. Målgruppe for konferansen var ledere, ledende miljøterapeuter/fagkonsulenter og miljøterapeuter i tjenester til personer med utviklingshemming.

Konferansen ble organisert av Inez Veronika Nordseth-Antonsen, spesialkonsulent, Erlend Hoff Bystrøm, seksjonsleder og Andreas Vingen Åfløy, teamleder ved Habiliteringstjenesten i Velferdsetaten. Etaten består av fire tjenester (boenheter og dagtilbud) med til sammen rundt 250 ansatte.

Tema for konferansen var Helsedirektoratets veileder, med særlig fokus på sosial validitet, implementering av veilederen og pårørendesamarbeid.

Den første dagen inneholdt foredrag om sosial validitet. Monica Vandbakk ved UIO ga deltakerne en innføring i sosial validitet, før Inez Veronika Nordseth-Antonsen fortalte om et prosjekt om sosial validitet som pågår i Habiliteringseksjonen. Dette prosjektet kan du snart lese mer om på NAKU sine sider.

Se programmet om flere detaljer om konferansen. 

Den andre dagen var viet til erfaringer med å innføre Helsedirektoratets veileder, Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming, og etter lunsj hadde dagen et særskilt fokus på kapittel syv om familie, pårørende og verge. Anne Katrine Sivesind delte erfaringer om hvordan de har forankret veilederen i Habiliteringstjenestens lederforum i velferdsetaten. Noen eksempler på måter de har arbeidet på er at de har utarbeidet en brosjyre med spørsmål fra hvert kapittel i veilederen, tatt inn tema fra veilederen i lederforumet og har utformet spørsmål knyttet til veilederen.

Elisabeth Lohne Edvardsen fra Sandefjord kommune delte erfaringer om hvordan de har implementert veilederen. Noe av det Edvardsen snakket om var at de har kartlagt tjenestene ut ifra føringene og anbefalingene i veilederen. I arbeidet tok de utgangspunkt i vurderingsskjemaet fra Kristiansand kommune som de utviklet videre. De har laget nye strukturer for kvalitetsarbeid i kommunen, blant annet opprettet et kvalitetsutvalg og brukerråd.

Bydel Alna ved Kristine Herbrandsen fortalte at de blant annet har utviklet en App om veilederen. Appen sikrer en grunnleggende minimumskunnskap for ansatte. Den er enkel å benytte og inneholder kortfattet tekst fra veilederen. Herbrandsen fortalte også om satsing i bydelen som de kalte for «dypdykk». De har månedlige kapittelgjennomgang fra veilederen som ressurspersoner fordyper seg i.

NAKU deltok på fagdagen med innlegg om vår nettressurs, Temasider om Helsedirektoratets veileder og vi delte eksempler på hvordan kommuner og avdelinger har innført veilederen. Du finner lenke til eksemplene på kapittel 1 i nettressursen.

To interessante og fine dager på HUSK konferansen!

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon