Velg kapittel:

1

Om Helsedirektoratets veileder og temasidene

Her finner du informasjon om Helsedirektoratets veileder, temasidene, og hvordan disse kan hjelpe deg til å yte gode helse-og omsorgstjenester.

2

Samarbeid og kompetanse

Hva innebærer faglig forsvarlighet? Og hvordan arbeide med kompetanseutvikling og få til et godt tverrfaglig samarbeid?

3

Personsentrerte og individuelt tilrettelagte tjenester

Her finner du fagtekster, nettressurser og eksempler om selvbestemmelse, medvirkning, aktivitet og tillitsskapende tiltak.

4

Livsfaser- og overganger

Gode overganger er vesentlig for trygghet, forutsigbarhet og et godt samordnet tilbud. Dette kapitlet ser på hvordan du kan skape gode overganger.

5

Habilitering og bistand i dagliglivet

Her finner du fagtekster, nettressurser og eksempler på hvordan du kan arbeide med ulike temaer og aktiviteter i dagliglivet.

6

Helseoppfølging

Personer med utviklingshemming har større risiko for helseplager enn befolkningen for øvrig. Dette kapitlet handler om hvordan du kan arbeide med helseoppfølging.

7

Familie, pårørende og verge

Godt samarbeid med familie, pårørende og verge er viktig. Her finner du fagtekster, nettressurser og verktøy for bruk i arbeidet.

8

Dokumentasjon og taushetsplikt

Et kapittel om hvordan du kan ivareta og sikre dokumentasjon og taushetsplikten i helse- og omsorgstjenesten.