Konferanse om gode helse- og omsorgstjenester

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
Bilde av deltakerne og foredrag av NAKU

I samarbeid med RKK Vesterålen inviterte Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Nordland til konferanse i Stokmarknes 18 - 19. april 2024. Fokuset for konferansen var på kvalitet i tjenesten til personer med utviklingshemming. Det var i alt 7 kommuner, samt ansatte i habiliteringstjenesten i Nordlandssykehuset som var representert. Deltakerne besto av alt fra ledere, sykepleiere og vernepleiere til hjelpepleiere, assistenter og rådgivere, hele 80 stykker var påmeldt. Les mer på siden til utviklingssenteret.

Det første foredraget ble gjennomført av Magne Geir Bøe, han er far til et barn med utviklingshemming. I dette foredraget snakket han om sine egne erfaringer og foreldreerfaringer fra andre foreldre i samme situasjon. I løpet av foredraget kom han med ulike ønsker til hjelperne som omgås personer med utviklingshemming, blant annet trakk han fram følgende;

- det er viktig med god oppfølging rett etter at personen får sin diagnose,
- drøfting av tidlig avlastning,
- starte prosessen om utflytting til egen bolig så tidlig som mulig,
- ikke send ut unødvendige papirer, 
- se hele familien. 

Han har i løpet av tre år fotografert sitt eget barn og gitt ut bok basert på det, samt gitt ut en bok om erfaringer fra andre foreldre.

NAKU bidro med presentasjon av veilederen Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming, og et seksualvennlig miljø. Ved veilederen ble det sett på selve innholdet i den, samt hvordan NAKU kan bistå kommunene i arbeidet med veilederen. Det ble også vist til nettressursen, Temasider om Helsedirektoratets veileder, som NAKU har utviklet om veilederen. Foredraget om seksualvennlig helse snakker NAKU blant annet om håndtering og avdekking av overgrep, vold, lettlest informasjon om rettigheter og seksualvennlig miljø. Du finner materiell og resursser på området seksualitet på kunnskapsbanken.

Fra Drammen og Øvre Eiker kommune snakker Hege Kylland og Monica Kristine Reiss Guvag i sitt foredrag om erfaringer fra implementering av veilederen. I Drammen startet de med å kartlegge status i de ulike tjenestene opp mot kapitlene i veilederen med hjelp av vurderingsskjema fra Helsedirektoratet. Mye virket å være i orden, og noen punkter kunne bli bedre. Les mer i artikkel med tittel; Helsedirektoratets veileder fører til bedre tjenester.

Øvre Eiker hadde samme metode som Drammen, og de fant noe av det samme, det meste var bra, og noen punkter kunne utbedres, blant annet manglende internett og utbedre velferdsteknologi. Ansatte virker å ha blitt tryggere i sin jobb, fått bedre struktur på arbeidet, samt at det er mer aktiv deltakelse blant ansatte og beboere på for eksempel beboermøter. De bruker blant annet lettleste veilederen i møtene sine, for å legge til rette for tilrettelagt informasjon.  

I løpet av konferansen var det lagt inn reflasjon og erfaringsdeling mellom deltakerne. Deltakerne benyttet et utkast av vurderingsskjemaet fra Helsedirektoratet, og gjorde seg opp en status for egne tjenester ut ifra føringer fra veilederen i temaene «alderdom» og «seksuell helse». Erfaringsdelingen ble veiledet av NAKU og USHT.

Stiftelsen SOR ved fagsjef Linn Løvli Slette hadde et foredrag om selvbestemmelse og beslutningstøtte. Et tema som er aktuelt spesielt knyttet til veilederens kapittel 3, Personsentrerte og individuelt tilrettelagte tjenester. 

Spesialrådgiver og stipendiat, Frode Kibsgaard Larsen, fra Nasjonalt senter for aldring og helse, snakket i sitt foredrag om aldring og utviklingshemming. Et viktig tema som stadig er i utvikling, og som stadig får oppdatert forskning. Ifølge veilederen må kommunen legge til rette for en god alderdom,

Frøydis Sund, kommer fra likestillingssenteret, hun presenterte «kjæresteboka» en samtalebok for mennesker med utviklingshemming. Hun snakket også om VIP – Viktig interessant person. Et voldsforebyggende program, som skal gi personer med intellektuell funksjonsnedsettelse selvbestemmelse. Les mer om VIP i artikkel med tittel:  Kongsvinger satser på voldsforebygging

Aud-Marie Ellinggard, fagkonsulent i Nasjonalt senter for Aldring og helse, snakket om «Mitt livs ABC», et kompetansehevingstilbud som passer for ansatte som jobber med tjenester for personer med utviklingshemming.

Nest siste foredrag blir gjennomført av Mia Johansen. Hun er representant i erfaringsutvalget til NFU-Norsk forbund for utviklingshemming.  Hun delte saker hva de har snakket om i erfaringsutvalget, blant annet. «Hva er viktig for oss?», og hun forteller om sine egne erfaringer, og hva som kan bli bedre. Hun trekker fram at det å ha en jobb som hun trives i, er høyt prioritert.

Tom Tvedt, forbundsleder i NFU. Han kommer blant annet med en oppfordring om å ikke være så redd for å snakke høyt om utviklingshemming. En viktig stemme som gir mulighet for refleksjon om hvordan vi bedre kan lage et universelt samfunn

USHT snakket om hva vi kan ta med oss videre og USHT inviterer inn til oppstart av " nettverk utviklingshemming nordfylket" for å fortsette jobben med implementering av veilederen sammen. Her inviterer USHT til workshop 12 juni for å diskutere rammer for nettverket. Avslutningsvis snakket også Mads Greger Tanngen, enhetsleder i Miljøtjenesten Vestvågøy kommunen om et forskningsprosjekt om legemiddelhåndtering til personer med utrviklingshemming i kommunen, og inviterte til dialogseminar 13 september

Flott konferanse som la til rette for lærerike dager med nye bekjentskaper, erfaringsdeling og faglig påfyll om «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon