Mestringsteknologi for alle – MTEK24

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
bilde av konferansesal med deltakere

I dag har NAKU deltatt på MTEK konferanse i Asker. MTEK er en konferanse om mestringsteknologi og fokuserer på mer kommunikasjon, bedre beslutningsstøtte, mer selvstendighet og økt livskvalitet. Årets konferansen tar utgangspunkt i Helsedirektoratets veileder, gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming og har søkelys på hvilke oppgaver som kan løses på nye måter.

Ulike aktører hadde innlegg på konferansen. Det var formidling om ulike velferdsteknologiske verktøy og løsninger og flere holdt innlegg og delte erfaringer ved bruk av velferdsteknologiske løsninger. Et foredrag handlet om hvordan sikre brukermedvirkning i planlegging, gjennomføring, korrigering og evaluering av egne helse- og omsorgstjenester. Det var også innlegg om Nasjonalt velferdsteknologiprogram, og om tvang og makt ved bruk av mestringsteknologi. Et annet foredrag handlet om å benytte pulsen som språk ved å bruke pulsmåler for å forstå blant annet smerte. Se mer i programmet som ligger på følgende side. Konferansen fortsetter også i morgen, onsdag.

NAKU holdt innlegg som handlet om velferdsteknologi med søkelys på Helsedirektoratets veileder og om våre Temasider om denne veilederen. Veilederen bygger på FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og i innlegget reflekterte vi også over om det er områder i Helsedirektoratets veileder der velferdsteknologi kunne ha blitt vist til, og hvordan personer med utviklingshemming selv, pårørende og ansatte kan arbeide sammen for å benytte veilederen og våre temasider. NAKU takker for oppdraget.

Konferansen har et fagtorg som inkluderte utstillere. Du finner oversikt over utstillere på siden til MTEK.

Du kan også lese mer om MTEK i en tidligere publisert nyhetssak på NAKU.

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon