En aktiv uke på NAKU

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

En viktig oppgave for NAKU er å formidle fag og forskning på ulike arenaer, og bidra til tjenestestøtte gjennom blant annet å arrangere og delta med innlegg på fagdager og konferanser. Denne uken har vært en aktiv uke for NAKU og vi vil dele litt fra uken.

Konferanser
Tidligere i år gjorde vi en henvendelse til alle Statsforvalterne i Norge med forespørsel om å samarbeide for å arrangere konferanser i temaet Helsedirektoratets veileder, Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.

Bilde av en mann som peker på lerret, på lerrettet står det hvordan er veilederen tatt i bruk. deretter vises en søyla fra lite til godt kjent. Statsforvalteren i Trøndelag og NAKU arrangerte fagdag på mandag med 180 deltakere i salen, for det meste ansatte og ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester men også deltakere fra habiliteringstjenesten i spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner og andre. Vi snakket om Helsedirektoratets veilederen og våre Temasider knyttet til veilederen. Deltakere fra brukerrådet i Trøndelag fortalte sine erfaringer fra det nyopprettede brukerrådet, og Statsforvalteren ved Tone Flaten fortalte om prosjektet med å etablere brukerrådet. Du kan se programmet her

Statsforvalteren i Agder og NAKU arrangerte dagskonferanse i Arendal på onsdag, med 100 deltakere i salen. Tema for konferansen var en gjennomgang av Sivilombudets rapport etter besøk i Kristiansand. NAKU presenterte veilederen med fordypning på brukerråd og utfordrende atferd. USHT presenterte også arbeid knyttet til helsesjekk ved utviklingshemming og HAVO presenterte positiv atferdsstøtte - PAS. Du kan se programmet her.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Sivilombudet arrangerte frokostseminar på tirsdag, med tema Likeverdige helsetjenester for mennesker med utviklingshemning - hvorfor har vi ikke kommet lenger? LDO og Sivilombudet har utgitt rapporter som de viste til på seminaret. LDO har utgitt en rapport om utviklingshemmedes rett til å bo og leve selvstendig. Rapporten avdekker utfordringer med å sikre likeverdig tilgang til psykiske helsetjenester for personer med utviklingshemming. Sivilombudet har besøkt boliger for personer med utviklingshemming i fire kommuner og manglende tilgang til helsetjenester fremkommer i rapportene etter disse besøkene. På frokostseminaret kommenterte Statssekretær i Helse- omsorgsdepartementet, daglig leder av NAKU og generalsekretær i NFU rapportene. Seminaret ble avsluttet med panelsamtale. Se program av seminaret her

Bilde av en dame som står ved talerstol, bak henne er det et lerrett med tittel likeverdig helsetjenester for mennesker med utviklingshemming - hvorfor har vi ikke kommet lengre

Lenke til rapportene:
Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet, av LDO. 
Rapporter fra besøkt til boliger for personer med utviklingshemming, av Sivilombudet. 

I etterkant av frokostseminaret hadde vi et arbeidsmøte med LDO og Sivilombudet der vi så på felles utfordringer og videreførte noe av diskusjonene som seminaret tok opp.

Opptaket fra seminaret kan du se under.

Fag-, utvikling- og forskningsprosjekter
VUBB-prosjektet
VUBB-nettverket i Trøndelag arbeider for at utviklingshemmede skal ha valgfrihet over egen boligsituasjon, og mulighet til å eie egen bolig. VUBB er satt sammen av ordene valgfrihet, utviklingshemming, boligsituasjon og boligeie. Det er en faggruppe som leder arbeidet, og den består av Husbanken, Statsforvalteren i Trøndelag, Fylkeskommunen ved Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne og NAKU. Kommuner som deltar i nettverket er Trondheim, Melhus, Midtre-Gauldal og Skaun. Nettverket hadde sin første fysiske møtet på torsdag. Kommunene la frem sine prosjektplaner, og Karin Høyland fra Sintef snakket om rapporten Likestilt, normalisert og inkludert? Det var engasjerte deltakere i VUBB-nettverket som møttes på torsdag og snakket om temaet utviklingshemmedes valgfrihet over egen bosituasjon. Prosjektet er i startfasen enda, men du kan lese mer om VUBB her.

Hjertehelse; sjelden, glemt eller oversett
Den første delen av forskningsprosjektet der vi intervjuet fastleger, pårørende, sykehus med flere om barrierer knyttet til oppfølging når det gjelder hjertehelse for personer med utviklingshemming er gjennomført og vi er i gang med å skrive en vitenskapelig artikkel om temaet. Den andre delen av prosjektet der vi gjennomfører tester for å se på hvilken måte man kan hente gode data og undersøke hjertehelsen til personer med utviklingshemming er under arbeid og vi har undersøkt rundt 50 personer med utviklingshemming. Vi samarbeider med St. Olavs i Trondheim, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder og Trondheim kommune i dette arbeidet. Arbeidet er finansiert via midler fra stiftelsen Dam og grunnbevilgningen til NAKU. På torsdag arbeidet vi med dette temaet. Les mer om prosjektet her. 

Kunnskapsbanken
NAKU har siden vårt arbeid startet i 2006 arbeidet med svært mange tema. Vårt største prosjekt er kunnskapsbanken. Vi som arbeider ved NAKU benytter naku.no som en integrert del av det vi holder på med. Når vi holder presentasjoner og deltar i prosjekter benytter vi kunnskapsbanken som en kunnskapskilde til eget arbeid. Ukentlig arbeider vi med utvidelse og revisjon av eksisterende kunnskap i kunnskapsbanken. Siste kalenderår har vi 200 000 brukere av naku.no . Svært mye kunnskap finnes om tjenestene til personer med utviklingshemming, men noe av utfordringen er fortsatt at ikke alle er kjent med den kunnskap som foreligger, her ligger noe av kjernen i vår virksomhet.

Bilde av kunnskapsbanken på naku.no

NAKU har som målsetting å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med utviklingshemming.

---------
Bildetekster:
Bilde 1: Oversiktsbilde fra konferansesal
Bilde 2: Eivind Bjerksetmyr, NAKU 
Bilde 3: Hanne Harlem, Sivilombudet
Bilde 4: Kunnskapsbanken på naku.no 

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon