Innholdsfortegnelse

Temasider om Helsedirektoratets veileder
- Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Kapittel 1 – Om Veilederen og nettressursen 

Kapittel 2 - Samarbeid og kompetanse

Kapittel 3 - Personsentrerte og individuelt tilrettelagte tjenester

Kapittel 4 - Livsfaser- og overganger

Kapittel 5 - Habilitering og bistand i dagliglivet

Kapittel 6 - Helseoppfølging

Kapittel 7 - Familie, pårørende og verge

Kapittel 8 - Dokumentasjon og taushetsplikt