Velg kapittel:

1

Innledning

Innledning til e-læringsprogrammet og du møter filmen om Tore og hans møte med hjelpeapparatet. 

 

2

Sentrale begreper

Noen grunnleggende forutsetninger for ivaretakelse av helse hos personer med utviklingshemming.

3

Utviklingshemming og helse

Hva er psykisk utviklingshemming, diagnose, årsak og særlige utfordringer knyttet til helse.

4

Sykdom

Forekomst av sykdom og helsesvikt, generelle og spesielle. Hvilke symptomer er det vi ser etter? 

5

Helsetjenesten og utviklingshemming

Helsetjenesten og utviklingshemming. Hvilke arbeidsformer som finnes og behovet for systematiserte helsekontroller.

6

Noen utvalgte helsetemaer

I det påfølgende kapittel presenteres noen utvalgte helsetema som det er viktig å ha fokus på.

7

Flervalgsspørsmål

Etter at du nå har vært gjennom e-læringsprogrammet kan du gjennomføre en flervalgstest. Dette er en test som kan brukes til å sjekke hva du har fått med deg av informasjon. Den kan også benyttes for å vise at du har økt din kompetanse ovenfor din leder og organisasjon.

8

FAQ

NAKUs merknader om hvordan dette programmet kan brukes.