Kunnskapsbankens artikler om

Tema og fagområde

Nytt søk

Tvang og makt

Lovreglene skal gi grunnlag for å trekke grensen mellom den tvang som etter loven kan godtas og uakseptabel maktbruk. Etter loven er det et krav at andre løsninger skal være prøvd før bruk av tvang [...]

Åpne artikkel

Tvang og makt: Forskning

Evalueringen av kapittel 6A i sosialtjenesteloven pekte på at bestemmelsene bidro til redusert bruk av tvang og makt og til en høyere erkjennelse av tjenestemottakerens rett til respekt for sin [...]

Åpne artikkel

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Av Kjersti Skarstad, PhD statsvitenskap. Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle mennesker har fordi vi er mennesker. Til tross for at denne definisjonen har stått fast siden [...]

Åpne artikkel

Selvbestemmelse, samtykke og beslutningsstøtte

I de fire første film ser vi på selvbestemmelse ut i fra fire ulike perspektiv. Alle 8 filmene er hver og en på rundt 5 minutter. I første film ser vi på selvbestemmelse og rettighetene vi [...]

Åpne artikkel

Tvang og makt: Hva sier utviklingshemmede?

Noen ganger kan makt være godt synlig, mens den andre ganger nærmest kan være usynlig og i mindre grad kommunisert. Det er en viktig oppgave å peke på og undersøke ulike [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

29
nov

Om taushetsplikt i helse- og omsorgstjenesten

Det rettslige utgangspunkt er helsepersonelloven § 21, hovedregel om taushetsplikt. Denne bestemmelsen har som formål å verne pasienter og brukere og deres integritet, og bidra og sikre tillit til [...]

Les mer
26
nov

Velferdsteknologi - En stemme for dem som ikke har

Sarpsborg kommune har tatt sjumilssteg i retning av å legge til rette for bruk av velferdsteknologi for personer med utviklingshemming. Ved Kløvningsten servicebase og bofellesskap brukes for [...]

Les mer
26
nov

Ressurssider om ASK

Alternativ og supplerende kommunikasjon er et samlebegrep for et bredt spekter av verktøy og strategier som har til hensikt å hjelpe personer med manglende eller nedsatt verbalt språk å kommunisere [...]

Les mer