Tro og livssyn

Tro og livssyn sett i forhold til mennesker med utviklingshemming har en forholdsvis kort historie i Norge. Historien viser at en tidligere ikke regnet med at mennesker med utviklingshemming [...]

Åpne artikkel

Lovverk: Tro og livssyn

Den grunnleggende rettigheten, som står i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, viser til at enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet. Religionsfriheten [...]

Åpne artikkel

Trosfrihet: Eksempel

Som bakteppe vil jeg trekke frem FN’s verdenserklæring om menneskerettigheter art 18. Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte [...]

Åpne artikkel

Å kjenne seg selv

Det er noe med Synne (16). Noe bestemor sier hun tror vil gå over med tiden. Synne er ikke enig. – Jeg syns vi skal snakke om at jeg er funksjonshemmet, sier Synne. Når det er sagt må begge trekke [...]

Åpne artikkel

Kartlegging av tro og livssyn

Forfatterne viser til at både tjenesteytere, pårørende og tjenestemottakere, har behov for kunnskap og veiledning om hvordan en snakker om, og kartlegger tjenestemottakers ønsker for tros- [...]

Åpne artikkel