Religion og livssyn

For de fleste av oss er det en selvfølge at vi har mulighet til å gå til kirke om vi selv ønsker det. Vi er i stand til å uttrykke hva vi ønsker med våre ord, og vi har frihet til å gjøre det vi selv [...]

Åpne artikkel

Lovverk: Tro og livssyn

Den grunnleggende rettigheten, som står i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, viser til at enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet. Religionsfriheten [...]

Åpne artikkel

Kartlegging av tro og livssyn

Forfatterne viser til at både tjenesteytere, pårørende og tjenestemottakere, har behov for kunnskap og veiledning om hvordan en snakker om, og kartlegger tjenestemottakers ønsker for tros- [...]

Åpne artikkel

Tro og Lys Norge

Gruppene er økmeniske, åpne for mennesker fra alle kirkesamfunn, men også for mennesker som ikke har noen synlig kirketilhørighet. Du kan lese mer om Tro og Lys her

Åpne artikkel

Rett til å leve ut de åndelige sider

Alle som er avhengige av kommunale helse- og omsorgstjenester skal få tilrettelegging og bistand for å kunne utøve sin tro og sitt livssyn. Det slår Helse- og omsorgsdepartementet fast i et rundskriv [...]

Åpne artikkel