Kunnskapsbankens artikler om

Pårørende og familie

Nytt søk
To jenter ser mot kameraet og smiler. Copyright: NAKU

Foreldre: Introduksjon

Foreldre som får barn med funksjonsnedsettelse opplever informasjonsbehovet i starten som stort. Det er viktig at informasjonen blir gitt på en måte som de forstår. Foreldre er også opptatt av hvor [...]

Åpne artikkel

Søsken: Forskning

Norske studier Det er ikke mange norske studier om dette temaet. Noen av dem har intervjuet foreldrenes og sett på deres opplevelser.  Foreldrene meddeler at de ser at søsken til barn med [...]

Åpne artikkel
Bilde av blomster Copyright NAKU

Pårørende og familie: Lovverk og statlige føringer

Lov om pasient- og brukerrettigheter og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, utgjør det juridiske rammeverket for samarbeidet mellom bruker, pårørende og tjenesteapparatet. De nasjonale [...]

Åpne artikkel

Pårørendeoppfølging: Eksempel

De tre tidligere kommunene Søgne, Sogndalen og Kristiansand har lenge jobbet med oppfølging av pårørende, men spesielt i Søgne ble det gjennom et pårørendeprosjekt satt i bedre system. Da tre [...]

Åpne artikkel

Søsken til personer med utviklingshemming: Eksempel

– Tjenestene glemmer ofte søsknene, sier Torun Vatne, psykologspesialist ved Frambu, som har jobbet med og forsket på søskenintervensjon. Hun opplever at tiltakene som tilbys overfor søsken er [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

2
jul

Uteteam Barn og Unge i Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune ønsker å dreie de pårørendestøttende tjenestene i retning av tidlig innsats og forebygging. Et av tiltakene kommunen har satt i gang er etableringen av Uteteam Barn og Unge. De [...]

Les mer
12
mar

Foreldreskap hos foreldre med kognitive vansker

"Jeg vil gjerne ha hjelp, men ta ikke barna mine." Foreldreskap hos foreldre med kognitive vansker. Det er tittel på avhandling fra Ida Runge. I denne avhandlingen forteller 23 svenske foreldre [...]

Les mer
27
feb

Foreldre: Introduksjon

Foreldre og familie har stort behov for informasjon i alle faser og overganger knyttet til barn med utviklingshemming. I denne artikkelen gis en kort introduksjon til temaområdet og en gjennomgang av [...]

Les mer