Kunnskapsbankens artikler om

Pårørende

Nytt søk

Familie

Forskjellighet Mange opplever at de reagerer ulikt på å få et barn med funksjonshemming. Eller de håndterer og uttrykker følelser på ulike måter. Det kan bli vanskelig å ”lese” hverandre, det kan [...]

Åpne artikkel

Familie: Forskning

I følge Tøssebro, Paulsen og Wendelborg vokser de fleste barn med funksjonshemming opp i sin familie. Av barn som var mellom 4-6 år bodde 1 prosent sammen med andre enn sine foreldre, 0,5 [...]

Åpne artikkel

Å kjenne seg selv

Det er noe med Synne (16). Noe bestemor sier hun tror vil gå over med tiden. Synne er ikke enig. – Jeg syns vi skal snakke om at jeg er funksjonshemmet, sier Synne. Når det er sagt må begge trekke [...]

Åpne artikkel

Søskenrelasjoner

Søskenrelasjoner der en av søsknene var utviklingshemmet (n=63) ble sammenlignet med søskenrelasjoner der ingen av søsknene var utviklingshemmet (n= 123). Kontakt, varme, konflikt og rivalisering ble [...]

Åpne artikkel

Familie: Eksempler

Pårørendeprogrammet - fra usynlig til inkludert Pårørendeprogrammet er et gratis e-læringsprogram som inneholder kunnskap om ulike verktøy til å utvikle bedre pårørendearbeid. Det kan brukes [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

3
feb

Møtet med hjelpeapparatet

Mange familier med barn med utviklingshemming opplever at det er utfordrende å møte hjelpeapparatet for første gang. I denne artikkelen kommer vi med noen refleksjoner rundt tematikk som kan bidra [...]

Les mer
1
jan

Bruker- og interesseorganisasjoner

Her finner du en oversikt over ulike norske og nordiske organisasjoner som på forskjellige måter jobber for interessene til personer med utviklingshemming.

Les mer
9
okt

Pårørendesamarbeid i bofellesskap

Det er alltid knyttet spenning til den tiden barna flytter hjemmefra. Vil de klare seg alene? Husker de å lage sunn mat? Sørger de for å få nok søvn? Spørsmålene er mange. For de som har barn med [...]

Les mer