Kunnskapsbankens artikler om

Pårørende og familie

Nytt søk

Foreldre: Introduksjon

De hjelperne som står på de flestes dagsorden er barnelege, helsestasjon, habiliteringsteam, spesialisthelsetjeneste rettet inn mot barnets spesielle funksjonshemning, fysioterapi, audiopedagog, [...]

Åpne artikkel

Foreldre: Forskning

Bakgrunn Barn er en viktig del av et familieliv, og det å ha et barn med kronisk sykdom er forbundet med både glede og sorg. Det må imidlertid ikke underkjennes at kronisk syke eller [...]

Åpne artikkel
Bilde av blomster Copyright NAKU

Pårørende og familie: Lovverk og statlige føringer

Lov om pasient- og brukerrettigheter og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, utgjør det juridiske rammeverket for samarbeidet mellom bruker, pårørende og tjenesteapparatet. De nasjonale [...]

Åpne artikkel

Pårørendeoppfølging: Eksempel

De tre tidligere kommunene Søgne, Sogndalen og Kristiansand har lenge jobbet med oppfølging av pårørende, men spesielt i Søgne ble det gjennom et pårørendeprosjekt satt i bedre system. Da tre [...]

Åpne artikkel

Søsken til personer med utviklingshemming: Eksempel

– Tjenestene glemmer ofte søsknene, sier Torun Vatne, psykologspesialist ved Frambu, som har jobbet med og forsket på søskenintervensjon. Hun opplever at tiltakene som tilbys overfor søsken er [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

28
jun

Foreldre med kognitive vansker: Lovverk og statlige føringer

Artikkelen løfter frem eksempler på lovverk og statlige føringer som er førende for temaet pårørende foreldre med kognitive vansker.

Les mer
15
jun

Pårørende og familie: Lovverk og statlige føringer

Pårørende til personer med utviklingshemming har en sentral rolle i tjenesteapparatets arbeid med å utvikle gode tjenestetilbud. Pårørendes rettigheter og kommunens plikter overfor pårørende, både på [...]

Les mer
19
apr

Foreldre: Forskning

Sammenhengen mellom kronisk sykdom hos barn og foreldrenes mestring har tidligere ikke vært studert i Norge. Else K. Grøholt, Rannveig Nordhagen og Arvid Heiberg gjennomførte en studie om dette i [...]

Les mer