Kunnskapsbankens artikler om

Minoritetsbakgrunn

Nytt søk

Minoritetsbakgrunn

Innvandrerbefolkningen er med andre ord ingen homogen gruppe. De har likevel noe til felles: sin innvandrerstatus, og mange møter barrierer i samfunnet nettopp på grunn av denne statusen. De [...]

Åpne artikkel

Utvikling nr.3: Funksjonshemming og minoritetsbakgrunn

Dette nummeret av Utvikling handler om personer med minoritetsbakgrunn og som selv har, eller som har barn med en funksjonsnedsettelse.  Det kan være en stor utfordring å ha en annen kultur- [...]

Åpne artikkel

Minoritetsspråklig

Språkproblemer kan skape misforståelser, som i verste fall kan få direkte følger for behandlingsutfallet. Det kan også gjøre tilgangen på tjenester dårligere for grupper som av språklige grunner har [...]

Åpne artikkel

Minoretsbakgrunn: Innvandrere med utviklingshemming

Innvandrerbefolkningen og utviklingshemmede Begrepene som brukes er innvandrere og omfatter både innvandrere og norskfødte med innvandrer foreldre og personer med ulik migrasjonshistorie. Ifølge [...]

Åpne artikkel

Samer med funksjonsnedsettelse

Prosjektet har hatt en tredelt problemstilling (sitat, s.5): Hvordan opplever samer med funksjonsnedsettelse(r) sin egen hverdag? Hvordan opplever samer med funksjonsnedsettelse(r) viktige [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

15
aug

Samer med funksjonsnedsettelse

Forskningsprosjektet «Mennesker med funksjonsnedsettelser og samisk bakgrunn» hadde som formål å rette fokus mot situasjonen til samer med funksjonsnedsettelser. Rapporten «Situasjonen til samer med [...]

Les mer
1
des

Kartlegging i samiske områder

I en forskningsrapport presenterer avdeling for vernepleie ved UiT resultatene fra en undersøkelse av levekårene til personer med utviklingshemming i de samiske forvaltningskommunene.

Les mer
26
okt

Eksempel: Minoritetsbakgrunn:

– Alt i vår tilværelse dreier seg om Mitra og at hun skal trives i livet sitt til tross for sine sammensatte funksjonsnedsettelser. I dag er vi svært fornøyd med de koordinerte og tverrfaglige [...]

Les mer