Seksualitet

Definisjon/ avklaring Seksualitet er for enkelte et bredt tema, mens andre ser det betydelig mer avgrenset. I denne sammenhengen vil nok en bredere definisjon være på plass. Sexologi er læren om [...]

Åpne artikkel

NFSS, Norsk nettverk for seksualitet og samliv

Kunnskap Funksjonshemmede er en uensartet gruppe som har samme behov for kunnskap om kropp, seksualitet og prevensjon som andre grupper i befolkningen. Seksualitet kan bli en del av livet som [...]

Åpne artikkel

Seksualitet: Litteratur

Kropp, identitet og seksualitet er et materiell som kan brukes i undervisning, veiledning og i samtaler om temaet kropp, identitet og seksualitet (KIS) Materialet er nettbasert og inneholder manual [...]

Åpne artikkel

Materiell til seksualundervisning

Organisasjonen Sex & Samfund i Danmark har utarbeidet et omfattende seksualundervisningsmateriale til bruk der elever med spesielle behov  er målgruppen for undervisningen. Det består av 6 [...]

Åpne artikkel

Seksualitet hos barn, ungdom - foreldremanual

Alle mennesker er seksuelle vesener. Seksualitet handler om oppdagelsen av oss selv, våre fysiske kropper, våre følelser, selvoppfatning og vårt forhold til andre mennesker. Seksualiteten er en av [...]

Åpne artikkel