Sex og samliv

Definisjon/ avklaring Seksualitet er for enkelte et bredt tema, mens andre ser det betydelig mer avgrenset. I denne sammenhengen vil nok en bredere definisjon være på plass. Sexologi er læren om [...]

Åpne artikkel

NFSS, Norsk nettverk for seksualitet og samliv

Kunnskap Funksjonshemmede er en uensartet gruppe som har samme behov for kunnskap om kropp, seksualitet og prevensjon som andre grupper i befolkningen. Seksualitet kan bli en del av livet som [...]

Åpne artikkel

Sex og samliv: Litteratur

Kropp, identitet og seksualitet er et materiell som kan brukes i undervisning, veiledning og i samtaler om temaet kropp, identitet og seksualitet. Tema i materialet er: Kropp  Identitet [...]

Åpne artikkel

Materiell til seksualundervisning

Det består av 6 temahefter, 8 korte fiksjonsfilmer, 5 korte animasjonsfilmer, 6 sett med figurer og 60 tegninger. Det er et omfattende materiale som sikkert kan være relevant for elever her i Norge, [...]

Åpne artikkel

Seksualitet hos barn, ungdom - foreldremanual

Alle mennesker er seksuelle vesener. Seksualitet handler om oppdagelsen av oss selv, våre fysiske kropper, våre følelser, selvoppfatning og vårt forhold til andre mennesker. Seksualiteten er en av [...]

Åpne artikkel