Seksualitet

Definisjon/ avklaring Seksualitet er for enkelte et bredt tema, mens andre ser det betydelig mer avgrenset. I denne sammenhengen vil nok en bredere definisjon være på plass. Sexologi er læren om [...]

Åpne artikkel

Seksualitet: Forskning

I BUFDIR (1-2013) sin rapport om levekår for mennesker med utviklingshemming vises det til internasjonale studier som sier at utviklingen går i rett retning av større aksept for retten til seksualliv [...]

Åpne artikkel

Seksualitet: Litteratur, materiell og nettressurser

For personer med utviklingshemming  Kursmateriell, Kropp, identitet og seksualitet  (KIS) kan brukes i undervisning, veiledning og i samtaler om temaet kropp, identitet og seksualitet [...]

Åpne artikkel

Seksualitet: Eksempel

Verdal Kommune har et innbyggertall som har passert 14.500. Helse- og Omsorgstjenesten i kommune er inndelt i 3 enheter: Institusjonsenheten, Hjemmetjenesten og Bo- og Dagtilbudtjenesten. Det er [...]

Åpne artikkel

NFSS, Norsk nettverk for seksualitet og samliv

Kunnskap Funksjonshemmede er en uensartet gruppe som har samme behov for kunnskap om kropp, seksualitet og prevensjon som andre grupper i befolkningen. Seksualitet kan bli en del av livet som [...]

Åpne artikkel