Kunnskapsbankens artikler om

Seksualitet

Nytt søk

Seksualitet

Seksuell helse og seksualitet Verdens helseorganisasjon sin arbeidsdefinisjon på seksuell helse er:   “En tilstand av fysisk, emosjonelt, mentalt og sosialt velvære relatert til seksualitet [...]

Åpne artikkel

Seksualitet: Forskning

I BUFDIR (1-2013) sin rapport om levekår for mennesker med utviklingshemming vises det til internasjonale studier som sier at utviklingen går i rett retning av større aksept for retten til seksualliv [...]

Åpne artikkel

Seksualvennlig miljø

Sosiale og kulturelle forhold påvirker seksuell atferd. Tradisjoner, normer og regler danner rammer for hvordan ulike kulturer utøver seksualitet. Den gode seksualiteten utvikler seg innen samfunnets [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Treffpunkt for skeive utviklingshemmede

NOU 2016:17 som gjennomgikk rettighetssituasjonen for personer med utviklingshemming understreker at personer med utviklingshemming  «har det samme spekteret av seksuelle [...]

Åpne artikkel

Seksualitet: Litteratur, materiell og nettressurser

For personer med utviklingshemming  Kursmateriell, Kropp, identitet og seksualitet  (KIS) kan brukes i undervisning, veiledning og i samtaler om temaet kropp, identitet og seksualitet [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

3
aug

PLISSIT – Sexologisk rådgivningsmodell

I denne artikkelen får du innblikk i den sexologiske rådgivningsmodellen PLISSIT, hva modellen innebærer og hvordan den kan benyttes. Denne modellen kan blant annet bidra til å skape et mer [...]

Les mer
18
mai

Eksempel: Treffpunkt for skeive utviklingshemmede

Hva er forelskelse? Hvordan kjennes det på kroppen at en er forelsket? Hva er forskjellen på forelskelse og kjærlighet? Er vi flinke nok til å si at vi er glad i hverandre? Møtet i FRI sine lokaler i [...]

Les mer
20
apr

Seksualtekniske hjelpemidler

Sykdommer og skader kan føre til nedsatt seksualfunksjon, både hos kvinner og menn. Seksualtekniske hjelpemidler kan være nyttige. Temaet oppleves mange ganger utfordrende for den som trenger [...]

Les mer