Kunnskapsbankens artikler om

Seksualitet

Nytt søk

Seksualitet

Seksuell helse og seksualitet Verdens helseorganisasjon sin arbeidsdefinisjon på seksuell helse er:   “En tilstand av fysisk, emosjonelt, mentalt og sosialt velvære relatert til seksualitet [...]

Åpne artikkel

Seksualitet: Forskning

I BUFDIR (1-2013) sin rapport om levekår for mennesker med utviklingshemming vises det til internasjonale studier som sier at utviklingen går i rett retning av større aksept for retten til seksualliv [...]

Åpne artikkel

Seksualvennlig miljø

Sosiale og kulturelle forhold påvirker seksuell atferd. Tradisjoner, normer og regler danner rammer for hvordan ulike kulturer utøver seksualitet. Den gode seksualiteten utvikler seg innen samfunnets [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Treffpunkt for skeive utviklingshemmede

NOU 2016:17 som gjennomgikk rettighetssituasjonen for personer med utviklingshemming understreker at personer med utviklingshemming  «har det samme spekteret av seksuelle [...]

Åpne artikkel

Seksualitet: Litteratur, materiell og nettressurser

Kursmateriell, Kropp, identitet og seksualitet  (KIS) kan brukes i undervisning, veiledning og i samtaler om temaet kropp, identitet og seksualitet (KIS) Materialet er nettbasert og [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

19
nov

Seksualitet: Litteratur, materiell og nettressurser

I denne artikkelen har vi samlet et utvalg av ressurser i temaet seksualitet.

Les mer
14
okt

Kartleggingsverktøyene KroppKunn og SexKunn

Kartleggingsverktøyene, Kroppkunn og Sexkunn er revidert i 2020. I denne artikkelen får du informasjon om kartleggingsverktøyene og lenke til hvor man kan bestille dem.  

Les mer
3
aug

PLISSIT – Sexologisk rådgivningsmodell

I denne artikkelen får du innblikk i den sexologiske rådgivningsmodellen PLISSIT, hva modellen innebærer og hvordan den kan benyttes. Denne modellen kan blant annet bidra til å skape et mer [...]

Les mer