Kunnskapsbankens artikler om

Kriminalitet

Nytt søk

Utviklingshemming og kriminalitet

Saksgangen i en straffesak kan framstilles skjematisk på følgende måte som vist her: Ofte går personer med en utviklingshemming uoppdaget gjennom rettsapparatet. Svake kommunikasjonsferdigheter [...]

Åpne artikkel

Kriminalitet: Forskning

Kriminalitet der personer med utviklingshemming bryter straffeloven Da forskningen anslo at andelen innsatte med utviklingshemming i norske fengsler var 10,8 prosent (Søndenaa et al., 2008), var [...]

Åpne artikkel
Bilde av vinter, solnedgang og trær copyright NAKU

Kriminalitet: Lovverk og statlige føringer

Strafferettslig tilregnelighet Lovbrytere som på handlingstiden var utviklingshemmet i høy grad, kan ikke straffes, jf. straffeloven § 20 første ledd bokstav c. I praksis er det satt en [...]

Åpne artikkel

Kriminalitet: Oppfølging av utviklingshemmede som begår overgrep

Målet for behandlingen var å hjelpe personene med utviklingshemming til å få et bedre liv, der overgrepshandlinger ikke forekommer. For å oppnå dette mener vi at man bør jobbe både spesifikt med [...]

Åpne artikkel

Avhør av personer med utviklingshemming- et felt som krever spesialkompetanse

Artikkelen er skrevet av Rolf-Arne Sætre, Politioverbetjent i Kripos. Publisert i Magasinet Utvikling 2015. Artikkelen er oppdatert av forfatter 01.09.2020.  I løpet av 2013 og 2014 ble det [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

7
feb

Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep: Eksempel

«Si det til noen. Det tause får ord i Sortland kommune». Dette var tittel på en reportasje i Magasinet Utvikling i 2015. Sortland kommune arbeidet systematisk med å forebygge og håndtere seksuelle [...]

Les mer
29
sep

Problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn

Helsedirektoratet har laget en rapport om lavterskeltilbud til barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser som står i fare for å utsette barn og unge for  problematisk og skadelig [...]

Les mer
25
jan

Kriminalitet: Sentral fagenhet for tvungen omsorg

Sentral fagenhet for tvungen omsorg er en nasjonal enhet for psykisk utviklingshemmede som dømmes til særreaksjon etter straffelovens §§ 63 og 64. Fagenheten har ansvaret for at alle dømte utredes i [...]

Les mer