Kunnskapsbankens artikler om

Kriminalitet

Nytt søk

Utviklingshemming og kriminalitet

Saksgangen i en straffesak kan framstilles skjematisk på følgende måte som vist her: Ofte går personer med en utviklingshemming uoppdaget gjennom rettsapparatet. Svake kommunikasjonsferdigheter [...]

Åpne artikkel

Kriminalitet: Forskning

Kriminalitet der personer med utviklingshemming bryter straffeloven Da forskningen anslo at andelen innsatte med utviklingshemming i norske fengsler var 10,8 prosent (Søndenaa et al., 2008), var [...]

Åpne artikkel

Kriminalitet: Lovverk og statlige føringer

Strafferettslig tilregnelighet Lovbrytere som på handlingstiden var utviklingshemmet i høy grad, kan ikke straffes, jf. straffeloven § 20 første ledd bokstav c. I praksis er det satt en veiledende [...]

Åpne artikkel

Kriminalitet: Oppfølging av utviklingshemmede som begår overgrep

Av psykologspesialist Eva Opdalshei   Målet for behandlingen var å hjelpe personene med utviklingshemming til å få et bedre liv, der overgrepshandlinger ikke forekommer. For å oppnå dette [...]

Åpne artikkel

Avhør av personer med utviklingshemming- et felt som krever spesialkompetanse

Artikkelen er skrevet av Rolf-Arne Sætre, Politioverbetjent i Kripos. Publisert i Magasinet Utvikling 2015. Artikkelen er oppdatert av forfatter 01.09.2020.  I løpet av 2013 og 2014 ble det [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

25
nov

Utviklingshemming og kriminalitet

Personer med utviklingshemming kan bli involvert i kriminelle handlinger både som fornermet, siktet eller som vitne. For politi, dommere, advokater og kriminalomsorgens ansatte er det viktig med mer [...]

Les mer
24
nov

Veiledere i arbeidet med å forebygge vold og overgrep

Veiledere er et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten, de inneholder krav, forventninger og råd for hvordan man skal lykkes. I denne artikkelen har vi samlet [...]

Les mer
23
nov

Kriminalitet: Forskning

Hva viser norsk og internasjon forskning om kriminalitet når det er personer med utviklingshemming som bryter straffeloven? I denne artikkelen søker vi å gi svar på dette spørsmålet. I artikkelen [...]

Les mer