Kunnskapsbankens artikler om

Kriminalitet

Nytt søk

Kriminalitet og utviklingshemming

Nesten halvparten av alle anmeldte lovbrudd omhandler nasking og tyveri. Forenklede forelegg er den klart dominerende straffereaksjonen for lovbrudd i Norge, og svært mange straffesaker behandles i [...]

Åpne artikkel

Avhør av personer med utviklingshemming- et felt som krever spesialkompetanse

I løpet av 2013 og 2014 ble det registrert 108 dommeravhør av voksne personer med utviklingshemming på barnehusene i Norge. I samme periode ble det gjennomført ca. 6000 dommeravhør av barn i alderen [...]

Åpne artikkel

Kriminalitet: Store lærevansker i kriminalomsorgen

Innsatte med store lærevansker er utsatt i dobbel forstand ved at de kan mindre, lærer langsommere og misforstår viktig informasjon. Hensikten med denne avhandlingen har vært å utdype forhold som er [...]

Åpne artikkel

Kriminalitet: Tvungen omsorg

Nettsiden til Sentral Fagenhet kan lastes fra denne lenken. 

Åpne artikkel

Kriminalitet: Personer med utviklingshemming får harde straffer

Mange har fått straffereduksjon på grunn av funksjonshemminga si, men ikkje alle. Fleire har helseproblemer skriver forskning.no 

Åpne artikkel

Nylig lagt til

2
jul

Armidilo: Et verktøy for risikovurdering i kommunale tjenester

Utviklingshemming i seg selv er ikke forbundet med høyere risiko, hverken for vold eller seksuelle krenkelser. Det vi imidlertid vet, er at utviklingshemmede har sårbarhetsfaktorer som kan gi risiko [...]

Les mer
5
aug

Utviklingshemming og soning

Et videoforedrag om utviklingshemming og soning med førsteamanuansis Erik Søndanaa.

Les mer
5
aug

Kriminalitet og utviklingshemming

Hvert år anmeldes ca. 400.000 lovbrudd her i landet. Lovbrudd involverer ofte mange mennesker, og kriminalitet blir således noe som berører oss alle. Antallet anmeldelser har holdt seg stabilt [...]

Les mer