Universell utforming: Lovverk og statlige føringer

Diskriminerings-og tilgjengelighetsloven fra 2009 ble revidert i 2013, med ikrafttredelse fra 1 januar 2014. Gjennom loven har personer med nedsatt funksjonsevne fått vern mot diskriminering på [...]

Åpne artikkel

Kosthold Spørsmål

Svar: I tredje nummer av magasinet Utvikling, 2010, tok vi opp temaet helse og kosthold. Du kan også få papirutgaven av bladet tilsendt gratis. I bladet finner du en henvisning til heftet " [...]

Åpne artikkel

Kurshefter fra NFU

NFU har en egen side i nettbutikken hvor allle kursene kan kjøpes. I kursboken "Pengene mine" finner du kursmateriell om privatøkonomi tilpasset barn, unge og voksne med særskilte behov. Til [...]

Åpne artikkel

Boformer

 Fra 1994 - 2001 var det en økning i antallet personer med egen selvstendig bolig (Tøssebro og Lundeby, 2002). Denne tendensen er nå stagnert. Bofellesskap er blitt stadig mer [...]

Åpne artikkel

Bofellesskap: Forskning

NIBR og Sintef gjennomførte en undersøkelse om utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen der de påpekte at " Utviklingshemmede bor oftest på en måte som kan gjøre en [...]

Åpne artikkel
Du ser på "Hjem og miljø innhold". Trykk her for å se alle kategorier.