Kunnskapsbankens artikler om

Hjem og miljø

Nytt søk

Hjem og miljø: Introduksjon

Alt i 1970-årenes drøftinger om alternativer til institusjonene ble det definert at boform= bolig + service. Denne tankegangen innebar mulighet for stor variasjon i måtene samfunnet samtidig kunne [...]

Åpne artikkel

Boformer: Forskning

NIBR og Sintef gjennomførte en undersøkelse om utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen der de påpekte at " Utviklingshemmede bor oftest på en måte som kan gjøre en [...]

Åpne artikkel

Universell utforming IKT: Lovverk og statlige føringer

Likestillings- og diskrimineringsloven kapittel 3 handler om universell utforming. Formålet i loven er å,  "fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon [...]

Åpne artikkel

Emma MeDLiv - En leilighet for Mestring, Deltakelse og Livskvalitet

NAKU har besøkt Bærum kommune og prosjektleder Sarhad Solaimani som forteller oss om bakgrunnen for leiligheten, hvordan de tenker leiligheten brukt og ikke minst viser oss leiligheten og noen av [...]

Åpne artikkel

E-læring: Mitt hjem-Min arbeidsplass

Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolene i Midt-Norge og Senter for Omsorgsforskning. Prosjektgruppen består av tre prosjektmedarbeidere med utviklingshemming, tre ansatte fra høyskolene og en [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

29
nov

Bolig for mestring og livskvalitet: Eksempel

Sarpsborg kommune har jobbet med å tilrettelegge en bolig for en blind person, som også har utviklingshemming. Det gir spesielle utfordringer. Personen har en leilighet på Baterød bosenter, noen [...]

Les mer
6
okt

PAAR Tjenesteutvikling: Lærerikt, spennende og tidkrevende

I juni 2017 satte prosjektleder og professor Anita Gjermestad ved VID og førsteamanuensis Aud Elisabeth Witsø ved NTNU i gang prosjektet PAAR- tjenesteutvikling sammen med flere personer med [...]

Les mer
10
aug

Quiz om rettigheter for personer med utviklingshemming

Quizen "Kjenn dine rettigheter" er en quiz om rettigheter laget for mennesker med utviklingshemming. Spørsmål som inngår i quizen omhandler temaene bolig, skole, jobb, fritid, verge, helse og [...]

Les mer