Kunnskapsbankens artikler om

Hjem og miljø

Nytt søk

Boformer

Fra 1994 - 2001 var det en økning i antallet personer med egen selvstendig bolig (Tøssebro og Lundeby, 2002). Denne tendensen er nå stagnert. Bofellesskap er blitt stadig mer dominerende [...]

Åpne artikkel

Bofellesskap: Forskning

NIBR og Sintef gjennomførte en undersøkelse om utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen der de påpekte at " Utviklingshemmede bor oftest på en måte som kan gjøre en [...]

Åpne artikkel

Universell utforming IKT: Lovverk og statlige føringer

Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger presiserer lovkravene og viser til hvilke standarder som må oppfylles. I forskriften defineres følgende: a. Informasjons- og [...]

Åpne artikkel

Veien fram til egen bolig

Hovedboken ”Veien fram til egen bolig” – Ni gode eksempler på ulike boformer for mennesker med utviklingshemming. Boken ”Sjef i eget hus” – er basert på hovedboken i lett tilgjengelig tekst. [...]

Åpne artikkel

Pårørendesamarbeid i bofellesskap

​Tekst og foto: Håvard Zeiner Fra usikkerhet til trygghet Et slikt sted er Veslefrikk bofellesskap i Verdal kommune. Her bor seks ungdommer med ulike behov. Alle har hver sin leilighet [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

1
jan

Veien fram til egen bolig

Mange personer med utviklingshemming møter fordommer og myter på veien mot å skaffe seg sitt eget hjem. Slike holdninger ønsker Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) å avlive. Personene i bøkene [...]

Les mer
9
okt

Pårørendesamarbeid i bofellesskap

Det er alltid knyttet spenning til den tiden barna flytter hjemmefra. Vil de klare seg alene? Husker de å lage sunn mat? Sørger de for å få nok søvn? Spørsmålene er mange. For de som har barn med [...]

Les mer
27
jun

Livskvalitet og samfunnsdeltakelse: Foredrag av Amy Hewitt

Amy Hewitt , professor ved Universitetet i Minnesota og direktør ved Research and Training Center on Community Living (RTC), var en av hovedforedragsholderne på den internasjonale konferansen [...]

Les mer