Selvbestemmelse

Når det gjelder å definere begrepet selvbestemmelse, så finnes det flere eksempler på at det er forsøkt. Definisjoner kan være nyttige i mange sammenhenger, men kan ha klare begrensninger ved at de [...]

Åpne artikkel

Utvikling 2015 nr. 1: Selvbestemmelse

Mange tenker ikke så nøye over hva selvbestemmelse er, men kanskje mer på hva det innebærer eller bare tar den for gitt. Utviklingshemmede vi har snakket med omskriver selvbestemmelse til [...]

Åpne artikkel

Selvbestemmelse: Rapport om utviklingshemmede i media

Studien viser at lite har skjedd når det gjelder den generelle avisjournalistikken, mens de kvalitative studiene peker på endringer som utfordrer det konvensjonelle bildet.  [...]

Åpne artikkel

Lettlest hefter og film om politiske partier og valg

Målet med heftet er at leseren skal få en bedre forutsetning for å delta ved neste stortingsvalg, og at det skal bidra til å heve samfunnsinteressen og valgdeltakelsen hos grupper med lav [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Selvbestemmelse:

Tekst: Kari Klepp Foto: Charlotte Sverdrup. Artikkelen ble først publisert i magasinet UTVIKLING i 2013. Våren 2013 ga Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ut rapporten « [...]

Åpne artikkel