Selvbestemmelse: Rapport om utviklingshemmede i media

Studien viser at lite har skjedd når det gjelder den generelle avisjournalistikken, mens de kvalitative studiene peker på endringer som utfordrer det konvensjonelle bildet.  [...]

Åpne artikkel

Selvbestemmelse og utviklingshemming

Det er flest hverdager, og det er flest enkle, viktige og verdifulle hverdagsvalg. Å bestemme selv dreier seg ikke bare, og heller ikke først og fremst, om de vanskelige og krevende valgene. Det er [...]

Åpne artikkel

Selvbestemmelse

Når det gjelder å definere begrepet selvbestemmelse, så finnes det flere eksempler på at det er forsøkt. Definisjoner kan være nyttige i mange sammenhenger, men kan ha klare begrensninger ved at de [...]

Åpne artikkel

Utvikling 2015 nr. 1: Selvbestemmelse

Mange tenker ikke så nøye over hva selvbestemmelse er, men kanskje mer på hva det innebærer eller bare tar den for gitt. Utviklingshemmede vi har snakket med omskriver selvbestemmelse til [...]

Åpne artikkel

Selvbestemmelse: Mitt valg

Skedsmo kommune har opprettet brukerråd for dem som mottar tjenester fra miljøarbeidertjenesten. De startet først med et prøveråd, og i mars 2017 gjennomførte de et oppstartsseminar. Siden har de [...]

Åpne artikkel