Arbeidsrettede tiltak

NAV kan i dag tilby ulike tiltak og virkemidler for mennesker som står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller ønsker å komme (tilbake) i jobb (Meld.St. 33, 2015-2016). Hvert år brukes det rundt [...]

Åpne artikkel

Arbeidsrettede tiltak: Forskning

Arbeids- og velferdsforvaltningen har ansvaret for iverksetting av arbeidsrett oppfølging av personer som trenger bistand for å komme i arbeid eller fortsette i et arbeidsforhold (Meld.St. 33, 2015- [...]

Åpne artikkel

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Formål og målgruppe Tiltaket er rettet mot personer som mottar eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd etter folketrygdloven, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett [...]

Åpne artikkel

Varig tilrettelagt arbeid (VTA): Forskning

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet virksomhet er statlig arbeidsrettede tiltak som reguleres i Forskrift om arbeidsmarkedstiltak med hjemmel i arbeidsmarkedsloven. VTA skal gi [...]

Åpne artikkel

Arbeid og aktivitet: Lovverk og statlige føringer

I NAKU sin kunnskapsbank, artikkelen Arbeidsrettede tiltak kan du lese mer om tiltakene fra NAV.  Vi har også en artikkel om forskning knyttet til arbeidsrettede tiltak.  I [...]

Åpne artikkel