Varig tilrettelagt arbeid, VTA

VTA er et statlig arbeidsmarkedstiltak som gir et arbeidstilbud til personer som har problemer med å få arbeid innenfor det ordinære arbeidslivet. Tiltaket er rettet mot personer med [...]

Åpne artikkel

Varig tilrettelagt arbeid, VTA: Forskning

I 2003 gjennomførte OECD en sammenligning og gjennomgang av arbeidsmarkedspolitikken blant medlemslandene. Her påpekes det at Norge har en relativt høy andel av funksjonshemmede i skjermede og fysisk [...]

Åpne artikkel

Arbeid og dagaktivitet: Lovverk og statlige føringer

I Grunnlovens § 110 heter det at «Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at kvart arbeidsført menneske kan leve av arbeidet sitt eller næringsverksemda si» I forarbeidene til loven [...]

Åpne artikkel

Varig tilrettelagt arbeid, VTA: Eksempler

Norasonde AS holder til i romslige og flotte lokaler på Skedsmo og Sørumsand. Bedriften tilbyr et bredt spekter av arbeidsoppgaver innen elektro, mekanikk, grafisk design, transport/logistikk, [...]

Åpne artikkel

Arbeid og aktivitet

Det å ha et arbeid og å delta i en verdsatt aktivitet er sentralt for de fleste voksne mennesker, nettopp fordi arbeidslivet oppfyller så mange verdier i det sosiale liv. Arbeid og aktivitet gir [...]

Åpne artikkel