Kunnskapsbankens artikler om

Boformer

Nytt søk

Boformer

Likevel ble ikke egen bolig den framtredende situasjonen for utviklingshemmede. 1990-årenes gjennomføring av ansvarsreformen satte fart i den kommunale planlegging og realisering av boformer for [...]

Åpne artikkel

Boformer: Forskning

NIBR og Sintef gjennomførte en undersøkelse om utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen der de påpekte at " Utviklingshemmede bor oftest på en måte som kan gjøre en [...]

Åpne artikkel

Overgang til voksen: Eksempel

– Vi som foreldre var ganske utkjørte. Da Silje fikk tilbud om å flytte i bofellesskapet, var det viktig for oss at det var folk der hele døgnet ellers hadde vi aldri latt henne flytte, forteller [...]

Åpne artikkel

Veileder og nettsted om velferdsteknologi og tilrettelegging i boliger

Veilederen, Bonum Domos,Gode boliger for personer med utviklingshemning, skal være en hjelp til pårørende og andre som er involvert i tilrettelegging av boliger og boforhold for yngre [...]

Åpne artikkel

Veileder til kjøp av eller bygge egen bolig

Veilederen er ment som et verktøy i planleggings- og gjennomføringsprosessen der det er aktuelt å bygge ny bolig eller etablere nytt sameie eller borettslag sammen med andre, og hvor det er behov for [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

29
nov

Overgang til voksen: Eksempel

Silje Reina Bareksten (27) har bodd hjemmefra siden hun var 19, mesteparten av tiden i et kommunalt bofellesskap i Florø. De siste årene hjemme var ganske krevende, og i samråd med foreldrene fant de [...]

Les mer
1
jul

Veileder og nettsted om velferdsteknologi og tilrettelegging i boliger

Karde AS har gitt ut en veileder, Bonum Domos, om velferdsteknologi og annen teknologisk tilrettelegging i boliger for personer med utviklingshemming. Veilederen har samlet opplysninger om [...]

Les mer
1
jul

Veileder til kjøp av eller bygge egen bolig

Husbanken og Barne- ungdoms og familiedirektoratet har laget en veileder for utviklingshemmede og deres pårørende for å etablere borettslag/sameie eller kjøpe enkeltbolig. Veilederen skal gi kunnskap [...]

Les mer