Kunnskapsbankens artikler om

Boformer

Nytt søk

Boformer

  Filmen "Plutselig voksen" er rettet mot foresatte og presenterer ulike boformer.  Her forteller foresatte om boformen som er valgt for sin ungdom. Filmen er en del av Helse [...]

Åpne artikkel

Boformer: Forskning

NIBR og Sintef gjennomførte en undersøkelse om utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen der de påpekte at "Utviklingshemmede bor oftest på en måte som kan gjøre en [...]

Åpne artikkel

Tidlig kartlegging av boligbehov gir større treffsikkerhet

Bak fra venstre: Sebastian Michelsen, Cathrine Akse Nordkvist, Marit Hagevik, Torill Kvamme og Olivera Kostovska. På skjerm: Bjørn Solberg Kartleggingen i Bergen skjer i et samarbeid [...]

Åpne artikkel

Bolig etter behov

Miljøtjenesten i Klepp kommune har totalt sju personalbaser med tilknyttede boenheter. Bemanning og tjenestetilbud ved hver base vurderes ut fra hvem som bor i leilighetene. Noen baser har for [...]

Åpne artikkel

Erfaringer med kjøp av egen bolig

Rapporten presenterer erfaringer med både prosess og boligløsning. Spørsmålet er: Hvordan kan kommunene støtte og bidra, og hva er erfaringene med de ulike løsningene som er prøvd ut? I rapporten [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

11
jan

Størrelse på bo- og tjenester til personer med utviklingshemming

Er det slik at smått er godt, eller at store bofellesskap og samlokalisering gir bedre tjenester og kostnadseffektiv drift? Dette er to ytterpunktshypoteser når det gjelder størrelse på bo- og [...]

Les mer
5
okt

E-læring: Domoteus. Selvstendig liv i eget hjem

Karde har utviklet e-læring om selvstendig liv i eget hjem for personer med utviklingshemming 

Les mer
4
okt

Hjem og miljø: Introduksjon

I området hjem og miljø i kunnskapsbanken ligger underområdene, boformer, universell utforming og velferdsteknologi. Denne introduksjonsartikkelen viser kort til de ulike områdene og videre [...]

Les mer