Boformer

Fra 1994 - 2001 var det en økning i antallet personer med egen selvstendig bolig (Tøssebro og Lundeby, 2002). Denne tendensen er nå stagnert. Bofellesskap er blitt stadig mer dominerende [...]

Åpne artikkel

Bofellesskap: Forskning

NIBR og Sintef gjennomførte en undersøkelse om utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen der de påpekte at " Utviklingshemmede bor oftest på en måte som kan gjøre en [...]

Åpne artikkel

Veien fram til egen bolig

Hovedboken ”Veien fram til egen bolig” – Ni gode eksempler på ulike boformer for mennesker med utviklingshemming. Boken ”Sjef i eget hus” – er basert på hovedboken i lett tilgjengelig tekst. [...]

Åpne artikkel

Pårørendesamarbeid i bofellesskap

​Tekst og foto: Håvard Zeiner Fra usikkerhet til trygghet Et slikt sted er Veslefrikk bofellesskap i Verdal kommune. Her bor seks ungdommer med ulike behov. Alle har hver sin leilighet [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Borettslag

De fleste med utviklingshemming bor i leiligheter de leier av kommunen de bor i. NOU 2016:17 På lik linje fremhever at utviklingshemmede bor på andre måter enn det den øvrige befolkningen gjør. FN- [...]

Åpne artikkel