Kunnskapsbankens artikler om

Boformer

Nytt søk

Boformer

Flere kommuner etablerer større bofellesskap enn det som var nedfelt som Husbankens retningslinjer da reformen for personer med utviklingshemming ble satt i verk. Denne utviklingen har vakt [...]

Åpne artikkel

Boformer: Forskning

NIBR og Sintef gjennomførte en undersøkelse om utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen der de påpekte at "Utviklingshemmede bor oftest på en måte som kan gjøre en [...]

Åpne artikkel

Tidlig kartlegging av boligbehov gir større treffsikkerhet

Bak fra venstre: Sebastian Michelsen, Cathrine Akse Nordkvist, Marit Hagevik, Torill Kvamme og Olivera Kostovska. På skjerm: Bjørn Solberg Kartleggingen i Bergen skjer i et samarbeid [...]

Åpne artikkel

Bolig etter behov

Miljøtjenesten i Klepp kommune har totalt sju personalbaser med tilknyttede boenheter. Bemanning og tjenestetilbud ved hver base vurderes ut fra hvem som bor i leilighetene. Noen baser har for [...]

Åpne artikkel

Erfaringer med kjøp av egen bolig

Rapporten presenterer erfaringer med både prosess og boligløsning. Spørsmålet er: Hvordan kan kommunene støtte og bidra, og hva er erfaringene med de ulike løsningene som er prøvd ut? I rapporten [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

5
okt

E-læring: Domoteus. Selvstendig liv i eget hjem

Karde har utviklet e-læring om selvstendig liv i eget hjem for personer med utviklingshemming 

Les mer
4
okt

Hjem og miljø: Introduksjon

I området hjem og miljø i kunnskapsbanken ligger underområdene, boformer, universell utforming og velferdsteknologi. Denne introduksjonsartikkelen viser kort til de ulike områdene og videre [...]

Les mer
30
sep

Boformer: Forskning

Flere kommuner planlegger og etablerer større bofellesskap enn det som var nedfelt som Husbankens retningslinjer da reformen for personer med utviklingshemming ble satt i verk. Denne utviklingen har [...]

Les mer