SFO

Det blir lagt vekt på at det skal være en prinsipiell forskjell mellom skole og SFO. I stortingsmeldingen "Kultur for læring" (St.meld. nr. 30, 2003–04) står det at skolen er obligatorisk for alle [...]

Åpne artikkel

SFO: Forskning

Øyvind Kvello og Christian Wendelborg gjorde en nasjonal evaluering av skolefritidsordningen i 2002, utgiver Nord-Trøndelagsforskning. I sin undersøkelse fant de at både foreldre og SFO-ansatte mente [...]

Åpne artikkel

SFO: Lovverk og statlige føringer

"Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1-4 årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1-7 årstrinn. Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, [...]

Åpne artikkel

SFO: Eksempler

U-dir har utarbeidet en nettressurs om kvalitetsutvikling i SFO. Her finner man erfaringer og tips til arbeidet med utvikling av kvalitet på SFO. Link til siden finnes her.  Kvello, Ø. & [...]

Åpne artikkel

Kommunikasjon: Tegn-til-tale

Foreldre til barn med Down syndrom har fått ulike tilbud om kurs ut i fra hvilken kommune de bor i. Noen kurs har blitt holdt lokalt, andre via de statlige kompetansesentra eller [...]

Åpne artikkel