Kunnskapsbankens artikler om

SFO

Nytt søk

SFO

Det blir lagt vekt på at det skal være en prinsipiell forskjell mellom skole og SFO. I stortingsmeldingen "Kultur for læring" (St.meld. nr. 30, 2003–04) står det at skolen er obligatorisk for alle [...]

Åpne artikkel

SFO: Forskning

Det var med innføringen av Reform 97 (Opplæringslova 1998; St. meld. Nr 29 1994-1995) at skolefritidsordningen (SFO) slik vi kjenner den i dag ble innført. I noen kommuner omtales SFO som [...]

Åpne artikkel

SFO: Lovverk og statlige føringer

"Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1-4 årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1-7 årstrinn. Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, [...]

Åpne artikkel

Tvang og makt i skolesektoren

Bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming er et viktig tema innenfor tjenesteytingen. I kommunale helse- og omsorgstjenester reguleres blandt annet bruken av tvang i Lov om [...]

Åpne artikkel

Tilrettelegging på museer

Museumsnytt har laget en reportasje om hvordan Storbritannia tilrettelegger for elever med spesielle behov i egne undervisningsopplegg, såkalte SEN-grupper. Betraktninger rundt opplegget i [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

5
jan

SFO: Lovverk og statlige føringer

SFO er hjemlet i Opplæringsloven (2001) §13-7, hvor alle kommuner pålegges å gi et slikt tilbud, men uten å definere kapasiteten i eller tilgjengeligheten til dem.

Les mer
9
jan

SFO

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1-4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1-7 årstrinn. SFO kan både være privat og kommunal. 

Les mer
10
sep

SFO: Forskning

Det er gjort lite forskning på Skolefritidsordning, men det er gjennomført to nasjonale evalueringer av skolefritidsordningen. En i 2002 (Kvello og Wendelborg 2002) og en i 2018 (Wendelborg mfl 2018)

Les mer