Kunnskapsbankens artikler om

Ledelse og organisering

Nytt søk

Ledelse og organisering av tjenester for personer med utviklingshemming

Administrasjon og ledelse  Det gjøres gjerne et skille mellom begrepene administrasjon og ledelse, selv om disse er uløselig knyttet til hverandre. Der hvor administrasjon betegner de oppgavene [...]

Åpne artikkel

Forskning: Ledelse og organisering

I 2016 ble det gjennomført et omfattende tilsyn med tjenestene for utviklingshemmede. Det er til dels svært alvorlige forhold som er avdekket. I mange kommuner er tjenestene preget av svak styring og [...]

Åpne artikkel

Ledelse og organisering: Lovverk og statlige føringer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Loven pålegger kommunene å tilby helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere. Formålet er blant annet å forebygge, behandle og legge til rette for [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Ledelse og organisering

- Jeg var veldig spent. Jeg hadde jobbet i Sandefjord kommune lenge, og jeg visste at Teksleåsen ikke hadde et godt rykte. For meg var det viktig å stille tydelige krav til både ansatte og [...]

Åpne artikkel

Administrative oppgaver

Som leder vil en kunne stå i fare for å måtte bruke mye av sin tid nettopp på slike oppgaver. Noe som vil svekke muligheten til å ivareta ledelsesorienterte oppgaver som veiledning, motivering og [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

15
apr

Ledelse og organisering: Lovverk og statlige føringer

Det foreligger rapporter som viser store utfordringer knyttet til ledelse og organisering av tjenestene for personer med utviklingshemming. Veilederen for gode helse- og omsorgstjenester for [...]

Les mer
4
apr

Helse- og omsorgstjenestens møte med andre kulturer

Det kan være spesielt utfordrende å ta hånd om flyktninger med nedsatt funksjonsevne. Tjenestemottakere fra andre land eller med fremmedkulturell bakgrunn må møtes med kulturforståelse og kulturell [...]

Les mer
31
mar

Sikker dokumentasjon

I følge den nasjonale veilederen fra Helsedirektoratet, Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming, skal kommunene sørge for relevant og nødvendig dokumentasjon av helse- og [...]

Les mer