Kunnskapsbankens artikler om

Ledelse og organisering

Nytt søk

Ledelse og organisering

Administrasjon og ledelse  Det gjøres gjerne et skille mellom begrepene administrasjon og ledelse, selv om disse er uløselig knyttet til hverandre. Der hvor administrasjon betegner de oppgavene [...]

Åpne artikkel

Forskning: Ledelse og organisering

I 2016 ble det gjennomført et omfattende tilsyn med tjenestene for utviklingshemmede. Det er til dels svært alvorlige forhold som er avdekket. I mange kommuner er tjenestene preget av svak styring og [...]

Åpne artikkel

Ledelse og organisering: Lovverk og statlige føringer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Loven pålegger kommunene å tilby helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere. Formålet er blant annet å forebygge, behandle og legge til rette for [...]

Åpne artikkel

Hvordan snur en leder skuta? :Eksempel

- Jeg var veldig spent. Jeg hadde jobbet i Sandefjord kommune lenge, og jeg visste at Teksleåsen ikke hadde et godt rykte. For meg var det viktig å stille tydelige krav til både ansatte og [...]

Åpne artikkel

Administrative oppgaver

Som leder vil en kunne stå i fare for å måtte bruke mye av sin tid nettopp på slike oppgaver. Noe som vil svekke muligheten til å ivareta ledelsesorienterte oppgaver som veiledning, motivering og [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

10
jan

Helsedirektoratets veileder har gitt en faglig boost i Nordreisa

Veileder, gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming, beskriver allerede eksisterende lovkrav og føringer, og synliggjør hvilke forventninger og krav som stilles til [...]

Les mer
24
aug

Beboere deltar i ansettelsesprosessen: Eksempel

Lillestrøm kommune inkluderer tjenestemottakerne i utlysningsprosessen når vernepleiere og terapeuter skal ansettes i kommunens boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tjenestemottakerne tar [...]

Les mer
24
aug

Brukerråd - Innhold og etablering

Veileder for Gode helse- og omsorgstjenester for personer med utviklingshemming (Helsedirektoratet, 2021) presiser at kommunene skal sørge for at personer med utviklingshemming kan medvirke på [...]

Les mer