Kunnskapsbankens artikler om

Ledelse og organisering

Nytt søk

Ledelse og organisering av tjenester for personer med utviklingshemming

Administrasjon og ledelse  Det gjøres gjerne et skille mellom begrepene administrasjon og ledelse, selv om disse er uløselig knyttet til hverandre. Der hvor administrasjon betegner de oppgavene [...]

Åpne artikkel

Forskning: Ledelse og organisering

I 2016 ble det gjennomført et omfattende tilsyn med tjenestene for utviklingshemmede. Det er til dels svært alvorlige forhold som er avdekket. I mange kommuner er tjenestene preget av svak styring og [...]

Åpne artikkel

Ledelse og organisering: Lovverk og statlige føringer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Loven pålegger kommunene å tilby helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere. Formålet er blant annet å forebygge, behandle og legge til rette for [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Ledelse og organisering

- Jeg var veldig spent. Jeg hadde jobbet i Sandefjord kommune lenge, og jeg visste at Teksleåsen ikke hadde et godt rykte. For meg var det viktig å stille tydelige krav til både ansatte og [...]

Åpne artikkel

Administrative oppgaver

Som leder vil en kunne stå i fare for å måtte bruke mye av sin tid nettopp på slike oppgaver. Noe som vil svekke muligheten til å ivareta ledelsesorienterte oppgaver som veiledning, motivering og [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

14
des

Aktiv støtte: Eksempel

Sandnes kommune benytter metoden Aktiv støtte for å få brukerne mer involvert. Det gjør dem bedre i stand til å mestre dagliglivets gjøremål. Hovedtanken er, som det ligger i navnet, å støtte og [...]

Les mer
14
des

Kompetanseheving: Eksempel

Årsplanlegging har gjort Kristiansand kommune bedre på å organisere kurs og kompetanseutvikling. Ved å planlegge turnus og bemanning for ett år av gangen har kommunen samtidig fått flere medarbeidere [...]

Les mer
14
des

Ledelse og organisering: Eksempel

Drammen kommune har siden kommunesammenslåingen i 2020 lagt vekt på å lage gode tjenester for innbyggere med utviklingshemming. Satsingen er forankret i hele organisasjonen, fra ledelse og ut i de [...]

Les mer