Kunnskapsbankens artikler om

Aldring

Nytt søk

Utviklingshemming og aldring

Det er i dag flere personer med utviklingshemning som når en høy alder enn det har vært tidligere. Bedre medisinsk behandling og levekår kan være noen av forklaringene. Forskning viser imidlertid at [...]

Åpne artikkel

Utviklingshemming, aldring og helse: Forskning

For personer med utviklingshemming er det særlige utfordringer knyttet til aldring. Mange lever med sykdommer, kroniske helseplager og funksjonsnedsettelser gjennom hele livet. [...]

Åpne artikkel

Omsorg ved livets slutt - Rapport - Gje meg handa di ven

Hva er spesielt med siste livsfase for utviklingshemmede? Generelt sett, ingenting. Det er ingenting som tilsier at en kognitiv svikt gjør de siste dager og timer i et liv verken mer eller mindre [...]

Åpne artikkel

E-læring: Dokumentasjon av helsehjelp

Målet for kurset er at du som helsepersonell skal få økt kompetanse i å dokumentere planlagt og gjennomført helsehjelp i pasientjournal, på en forskriftsmessig måte. Innhold i e-læringen: [...]

Åpne artikkel

Helhetelig pensjonskartlegging - HELP

  Etter hvert som en blir eldre, så kan det bli nødvendig å endre på det tilbudet som en har. Når det gjelder arbeid og aktivitet, så kan det bli aktuelt å redusere på den tiden en [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

24
nov

Utviklingshemming, aldring og helse: Forskning

Sammenlignet med bare få tiår tilbake har levealderen i befolkningen økt betraktelig, også blant personer med utviklingshemming. Aldring innebærer gradvis utvikling av funksjonsfall og sansetap, og [...]

Les mer
17
nov

E-læring: Dokumentasjon av helsehjelp

E-læring om dokumentasjon er utarbeidet av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold og Telemark (Vestfold) i samarbeid med Telemark Kompetanse. Du finner den på siden hos KS [...]

Les mer
13
sep

Helhetelig pensjonskartlegging - HELP

Aldring og helse har utarbeidet et vurderingsskjema som kan være til hjelp i forbindelse med yrkesavgang for personer med utviklingshemming. Helhetelig pensjonskartlegging (HELP) er et hjelpemiddel [...]

Les mer