Kunnskapsbankens artikler om

Aldring

Nytt søk

Utviklingshemming og aldring

Sammenlignet med bare få tiår tilbake har levealderen i befolkningen økt betraktelig, også blant personer med utviklingshemming. Aldring innebærer gradvis utvikling av funksjonsfall og sansetap, [...]

Åpne artikkel

Utviklingshemming, aldring og helse: Forskning

For personer med utviklingshemming er det særlige utfordringer knyttet til aldring. Mange lever med sykdommer, kroniske helseplager og funksjonsnedsettelser gjennom hele livet. [...]

Åpne artikkel

Helse- og omsorg: Lovverk og sentrale føringer

Pasient- og brukerrettighetsloven Retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Lovens [...]

Åpne artikkel

Aldring: Eksempel

– Du har alt fra dem som fungerer godt til dem som kanskje ikke kan uttrykke så mye, og som kanskje trenger hjelp til alle vurderinger. Det gjør jo at dette med aldring, endringer og overganger [...]

Åpne artikkel

Lindrende omsorg og behandling - Materiell

Opplæringshefte for ansatte; Lindrende omsorg og behandling til mennesker med utviklingshemming. Dette opplæringshefte er laget av Hamar kommune og Utviklingssenter for sykehjem og [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

31
aug

E-læring om aldring, eldrehelse og utviklingshemming

Nasjonalt senter for aldring og helse har utviklet e-læring om aldring, eldrehelse og utviklingshemming. 

Les mer
15
aug

E-læring: Dokumentasjon av helsehjelp

E-læring om dokumentasjon er utarbeidet av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold og Telemark (Vestfold) i samarbeid med Telemark Kompetanse. Du finner den på siden hos KS [...]

Les mer
9
mai

Demens krever tilrettelegging

Nannestad er en mellomstor kommune på Østlandet som har jobbet med å tilrettelegge tjenesten for eldre personer med funksjonshemming. Ved Myrstad bofellesskap bor det mennesker fra 20 og opp til 70 [...]

Les mer