Utviklingshemming og aldring

Det er i dag flere personer med utviklingshemning som når en høy alder enn det har vært tidligere. Bedre medisinsk behandling og levekår kan være noen av forklaringene. Forskning viser imidlertid at [...]

Åpne artikkel

Utviklingshemming og aldring: forskning

Fagområdet Utviklingshemning og aldring ved Kompetansetjeneste for aldring og helse har som strategi å utvikle kunnskap som kan øke kompetansen om eldre mennesker med utviklingshemming. Kunnskap om [...]

Åpne artikkel

Omsorg ved livets slutt - Rapport - Gje meg handa di ven

Hva er spesielt med siste livsfase for utviklingshemmede? Generelt sett, ingenting. Det er ingenting som tilsier at en kognitiv svikt gjør de siste dager og timer i et liv verken mer eller mindre [...]

Åpne artikkel

Kartleggingsbank for helse og omsorg

Karleggingsbanken inneholder verktøy som skal bidra til å sikre kvaliteten av informasjon i en kartlegging på et bestemt område hos en person. Kartleggingen kan omfatte personen selv, tjenestene [...]

Åpne artikkel

Elektronisk kartleggingsverktøy oppdager tidligere funksjonsfall

Av Otto von Münchow Tidlige Tegn er et kartleggingsverktøy for å avdekke funksjonsfall hos voksne og eldre personer på et tidlig tidspunkt. Verktøyet er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste [...]

Åpne artikkel