Ordinært arbeid

Høy yrkesdeltakelse og lav ledighet er viktige mål i norsk arbeidsmarkedspolitikk. Hvilke grupper i befolkningen som skal omfattes av denne målsettingen er likevel ikke entydig gitt. I vårt samfunn [...]

Åpne artikkel

Ordinært arbeid: Forskning

Forskning og erfaringer fra Norge og andre land viser mange muligheter for å skape arbeidsmiljøer og oppgaver som også inkluderer utviklingshemmede og miljøer som gjør deres tilstedeværelse og [...]

Åpne artikkel

Arbeid og dagaktivitet: Lovverk og statlige føringer

I Grunnlovens § 110 heter det at «Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at kvart arbeidsført menneske kan leve av arbeidet sitt eller næringsverksemda si» I forarbeidene til loven [...]

Åpne artikkel

Ordinært arbeid: Eksempler

Dette kan flere klare (Artikkel i Nettavisen, 5.6.07) Øystein er tømrerassistent. Eksempel på bruk av forenklet fagprøve og nytenkning i bedriften. Jobb på Rema (Nrk 1.9.2011) Espen fra [...]

Åpne artikkel

Arbeid og aktivitet

Det å ha et arbeid og å delta i en verdsatt aktivitet er sentralt for de fleste voksne mennesker, nettopp fordi arbeidslivet oppfyller så mange verdier i det sosiale liv. Arbeid og aktivitet gir [...]

Åpne artikkel