Kunnskapsbankens artikler om

Ordinært arbeid

Nytt søk

Ordinært arbeid

Ordinært arbeid, menes her at en person er ansatt eller deltar i arbeidsoppgaver ved en vanlig bedrift eller offentlig virksomhet, og der arbeidsplassen ikke er opprettet spesielt for å [...]

Åpne artikkel

Ordinært arbeid: Forskning

Statlig føringer om arbeid og sysselsetting for utviklingshemmede Stortingsmelding 40 (2002-2003) formulerer målet for arbeid og sysselsetting for personer med utviklingshemming som "størst mulig [...]

Åpne artikkel

Arbeid og aktivitet: Lovverk og statlige føringer

I NAKU sin kunnskapsbank i artikkelen Arbeidsrettede tiltak kan du lese mer om tiltakene fra NAV.  Vi har også en artikkel om forskning knyttet til arbeidsrettede tiltak.  I [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Helt Med i arbeidslivet

Silje Ingebrigtsen (36) jobber på kjøkkenet ved Scandic Flesland Airport hotell. Hun lager varmmat for personalkantinen. Før hun begynte, var kantinen litt så som så, men Ingebrigtsen har fått [...]

Åpne artikkel
Audgunn Vilhelmsen, Galleri Lista Fyr

Supported Employment

Bilde: Audgunn Vilhelmsen, Galleri Lista Fyr Supported Employment - «place then train» Forberedelse til arbeidslivet for personer med behov for bistand for å komme ut i arbeidslivet, har frem [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

22
mai

Varig tilrettelagt arbeid i ordinære virksomheter (VTA-O)

Fra januar 2006 ble det innført en ordning med Varig tilrettelagt arbeid innenfor ordinær virksomhet (VTA-O). VTA-O tilbyr arbeid til uføretrygdede med behov for tett oppfølging og spesiell [...]

Les mer
7
mai

Selvbestemmelse om deltakelse i arbeidslivet

Hvordan er situasjonen i dag vedrørende innflytelse på arbeidsdeltakelse for personer med utviklingshemming? Hvordan er selvbestemmelsen ivaretatt på ordinære arbeidsplasser eller i [...]

Les mer
21
des

Ut i arbeid på ordinære arbeidsplasser: Eksempel

Lillestrøm kommune har fått etablert et godt system for varig tilrettelagte arbeid i ordinære arbeidsplasser (VTA-O). Spesielt Skedsmo kommune, som i dag er en del av Lillestrøm, har lenge – lenge [...]

Les mer