Kunnskapsbankens artikler om

Habilitering

Nytt søk

Habilitering

Normerende dokumenter innen habilitering Forankret i norsk helselovgivning trekkes i denne artikkelen frem to sentrale dokumenter for habilitering; Forskrift om habilitering og rehabilitering, [...]

Åpne artikkel

Habilitering: Forskning om koordinering og individuell plan

Perspektiver på god praksis- en undersøkelse av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner Rømbøll stod for en undersøkelse på vegne av Helsedirektoratet fra 2009-2010 om [...]

Åpne artikkel

Habilitering: Lovverk og statlige føringer

Rett og plikt til koordinator og individuell plan Rett og plikt til koordinator og individuell plan er nedfelt i flere ulike lovregler. • Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 • Helse- og [...]

Åpne artikkel

Koordinerende enhet: Eksempel

I Ringerike kommune møter vi Torhild Lien og Lillan Brattsberg som utgjør 2/3 av koordinerende enhet i kommunen. Begge jobber 50 % og tilsammen er det 3 ansatte og 150 % stilling i kommunens enhet. I [...]

Åpne artikkel

Koordinert og sammenhengende tjenestetilbud

Kommunene ble fra 2001 pliktige til å opprette en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinerende enhet i kommunen skal blant annet oppnevne koordinatorer og utarbeide rutiner [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

10
jan

Individuell plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det. Individuell plan er [...]

Les mer
10
jan

Habilitering: Lovverk og statlige føringer

I denne artikkelen kan du lese om lovgrunnlaget for koordinator og individuell plan. 

Les mer
7
jan

Habilitering

Ordet «habilitering» har sin opprinnelse i det latinske adjektivet «habilis» som betyr bekvem, passende eller dugelig, og verbet «habere» som betyr å ha eller å få. Utledet av dette betyr [...]

Les mer