Habilitering

Definisjon av habilitering Den norske offisielle definisjonen av innholdet i habiliteringsbegrepet er nedfelt i Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator ( [...]

Åpne artikkel

Habilitering: Forskrift om habilitering og rehabilitering

Formålet er også å styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient og bruker og eventuelt pårørende, og mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av [...]

Åpne artikkel

Habilitering: Fritt sykehusvalg

Helsetilsynet svarte den 27.8.2013 på spørsmål om retten til fritt sykehusvalg etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4 og helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Spørsmålet var om fritt [...]

Åpne artikkel

Utvikling 2011 nr. 4: Hjelpemidler

I reportasjen om Sigrid ser vi hvilken nytte hjelpemidler har for at hverdagen kan styres og livet leves mer aktivt. Den offisielle politikk i Norge er at vi skal ha et samfunn som fremmer [...]

Åpne artikkel

Veileder i rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veilederen omhandler rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator. Den inkluderer også læring og mestring. Viktige punkter i veilederen er: ​Pasienter og brukere har rett til [...]

Åpne artikkel