Habilitering

Definisjon av habilitering Den norske offisielle definisjonen av innholdet i habiliteringsbegrepet er nedfelt i Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator ( [...]

Åpne artikkel

E-læring: Kunnskapsbasert Habilitering

Emnet er utviklet i samarbeid Helseforetakene i Midt-Norge (Habilitering i spesialisthelsetjenesten), som har etterspurt opplæring for nytilsatte i tjenestene og oppdatert kompetanse hos alle ansatte [...]

Åpne artikkel

Habilitering eller psykisk helsevern

Rapporten omhandler en liten gruppe mennesker med lettere grad utviklingshemming, som har store og sammensatte funksjonsvansker i form av  tilpasningsforstyrrelser, atferdsforstyrrelser og ulike [...]

Åpne artikkel

Prioriteringsveiledere for spesialisthelsetjenesten

Utarbeidelse av prioriteringsveilederne er et ledd i å få redusert ulikhetene i praktiseringen av prioriteringsforskriften mellom de regionale helseforetakene, mellom fagområdene og innenfor foretak [...]

Åpne artikkel

Hverdagsrehabilitering og utviklingshemming

De politiske føringene viser at helse- og omsorgstjenestene skal omstilles gjennom at forebygging, rehabilitering og tidlig innsats vektlegges. Hverdagsrehabilitering er et eksempel på at tidlig [...]

Åpne artikkel