Universell utforming

Det er en menneskerett å få delta i samfunnet. Universell utforming er en måte å oppnå dette på. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne definerer universell [...]

Åpne artikkel

Universell utforming IKT: Lovverk og statlige føringer

  Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger presiserer lovkravene og viser til hvilke standarder som må oppfylles. I forskriften defineres følgende: a. Informasjons- og [...]

Åpne artikkel

Handlingsplan for universell utforming 2015-2019

Universell utforming er å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. [...]

Åpne artikkel

Nettsteder om universell utforming

Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Målet er deltakelse og tilgjengelighet for alle, uavhengig av funksjonsevne. [...]

Åpne artikkel

Kartlegging av universell utforming i friluftsområder

Kartverket har utviklet standarder for geografiske data om universell utforming. Når en følger kartverkets metode får en etablert en informasjon som knyttes til steder på kart, både tettsteder og [...]

Åpne artikkel