Kunnskapsbankens artikler om

Universell utforming

Nytt søk

Universell utforming

Det er en menneskerett å få delta i samfunnet. Universell utforming er en måte å oppnå dette på. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne definerer universell [...]

Åpne artikkel

Universell utforming IKT: Lovverk og statlige føringer

Likestillings- og diskrimineringsloven kapittel 3 handler om universell utforming. Formålet i loven er å,  "fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon [...]

Åpne artikkel

Bolig for mestring og livskvalitet: Eksempel

Bygget som personen bor i, ble bygget for mange år siden. Da boligen skulle tilrettelegges for personen med synsnedsettelser, fikk Sarpsborg kommune hjelp av Huseby kompetansesenter. I tillegg fikk [...]

Åpne artikkel

E-læring: Informasjonsteknologi

Ja, vi kan er utviklet sammen med NFU - Norsk forbund for utviklingshemmede med støtte fra Stiftelsen Dam. Nettressursen inneholder fire hovedelementer, tre av delene er for personer med [...]

Åpne artikkel

Nettsteder om universell utforming

Bufdir har en omfattende nettside om universell utforming. Her finner du en lang rekke ulike tema knyttet til universell utforming og tilgjengelighet.  Husbanken har et eget område på sine [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

29
nov

Bolig for mestring og livskvalitet: Eksempel

Sarpsborg kommune har jobbet med å tilrettelegge en bolig for en blind person, som også har utviklingshemming. Det gir spesielle utfordringer. Personen har en leilighet på Baterød bosenter, noen [...]

Les mer
25
jan

E-læring: Informasjonsteknologi

FoU-bedriften Karde har utviklet "Ja, vi kan", en nettressurs om informasjonsteknologi for personer med utviklingshemming. 

Les mer
1
jan

Universell utforming IKT: Lovverk og statlige føringer

Både private og offentlige virksomheter som har nettsider og selvbetjeningsautomater, må følge kravene om universell utforming. Virksomhetene må legge til rette for at nettsidene og automatene er [...]

Les mer