Universell utforming

Det er en menneskerett å få delta i samfunnet. Universell utforming er en måte å oppnå dette på. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne definerer universell [...]

Åpne artikkel

Universell utforming: Lovverk og statlige føringer

Diskriminerings-og tilgjengelighetsloven fra 2009 ble revidert i 2013, med ikrafttredelse fra 1 januar 2014. Gjennom loven har personer med nedsatt funksjonsevne fått vern mot diskriminering på [...]

Åpne artikkel

Universell utforming IKT: Lovverk og statlige føringer

 Det stilles krav om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i paragraf 11 i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Formålet med diskriminerings- og [...]

Åpne artikkel

Universell utforming: Eksempler

Hensikten med universell utforming er samfunnet er tilgjengelig og uten barrier slik at livet gjøres enklere for oss alle ved at produkter og omgivelser skal kunne tas i bruk uten [...]

Åpne artikkel

Handlingsplan for universell utforming 2015-2019

Universell utforming er å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. [...]

Åpne artikkel