Videregående opplæring

Ungdommer som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring har rett til videregående opplæring jfr opplæringsloven § 3-1. Ungdommer som har rett til spesialundervisning og som etter sakkyndig [...]

Åpne artikkel

Videregående opplæring: Forskning

Det er et mål at videregående opplæring skal ivareta et likeverdig opplæringstilbud, der elevene og lærlingene inkluderes og opplever mestring. Likevel ser man at mange elever med utviklingshemming [...]

Åpne artikkel

Videregående: Lovverk og statlige føringer

Rett til videregående opplæring Opplæringslovens § 3-1 sier at ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har etter søknad rett til tre års heltids videregående opplæring. [...]

Åpne artikkel

Videregående: Eksempler

Vilbli.no er fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Her finner du informasjon om ulike utdanningsprogram og alternative utdanningsløp. Magasinet utvikling 03/2012 [...]

Åpne artikkel

Bruk av teknologi i opplæringen

Statped har utviklet en egen læringsressurs på sin nettside som omhandler teknologi i opplæringen. På disse sidene finnes artikler om erfaringer og metodikk samt konkrete tips til apper. [...]

Åpne artikkel