Dagsenter

Dagsentrene gir et organisert dagtilbud til ulike grupper av brukere. Hvor utbygd disse tilbudene er, varierer blant annet med kommunestørrelse, økonomi og lokale forhold. Noen steder er det tilbud [...]

Åpne artikkel

Dagsenter: Forskning

Rundt regnet halvparten av alle voksne utviklingshemmede deltar i et dagsentertilbud, og dette tallet har vært relativt konstant i perioden etter ansvarsreformen. De kommunale dagsentrene består [...]

Åpne artikkel

Dagsenter: Lovverk og statlige føringer

I § 3-3 heter det blant annet: ”Helse- og omsorgstjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det.” [...]

Åpne artikkel

Dagsenter: Eksempler

Radarveien dagsenter ble opprettet av Støttelaget for åndssvake i Oslo i 1973, og het da Radarveien daghjem og skole. Etter HVPU-reformen i 1991 ble SRD etablert som en egen ideell stiftelse, og [...]

Åpne artikkel

Dagsenter: Viktige faktorer

Forskere hevder at dagsenter for utviklingshemmede har stor betydning for brukerne. De bidrar til forutsigbarhet, trygghet, variasjon i hverdagen, verdsatt sosial rolle (status) og positiv [...]

Åpne artikkel