Voksenopplæring

Fra 2002 har voksne gjennom opplæringslovens § 4A-1 og § 4A-2 fått rett til tilpasset grunnskoleopplæring. Retten omfatter hele fag, deler av fag eller opplæring i grunnleggende ferdigheter som [...]

Åpne artikkel

Voksenopplæring: Forskning

OECDs PIAAC-undersøkelse (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) er den største internasjonale undersøkelsen av voksnes kompetanse noen sinne. Hensikten med undersøkelsen [...]

Åpne artikkel

Voksenopplæring: Lovverk og statlige føringer

Opplæringslovens kapittel 4A omhandler opplæring spesielt organisert for voksen. Kapittelet lovfester retten til grunnskoleopplæring (§ 4A-1) og rett til videregående opplæring for voksne (§ 4A-3 [...]

Åpne artikkel

Voksenopplæring: Eksempler

Det heile byrja med ei kort forteljing som heimelekse.  Saman med læraren Roger starta dei å ta ut essensen frå forteljinga, og slik blei det eit fint dikt. I ettertid har det blitt mange dikt. [...]

Åpne artikkel

Overganger - snart voksen

Helgelandssykehuset Mosjøen har gjennom et toårig prosjekt kalt "Snart voksen", utviklet et kursopplegg for ungdom med lett utviklingshemming og deres foresatte. Prosjektrapporten som er utarbeidet [...]

Åpne artikkel