Kunnskapsbankens artikler om

Kommunikasjon

Nytt søk

Kommunikasjon

Vi har alle en form for språk som vi bruker i vår samhandling med andre. Måten vi uttrykker oss på gjennom talespråk, skriftspråk, kroppsspråk, gester og tegn vil være svært forskjellig. Et [...]

Åpne artikkel

Kommunikasjon: Hva er ASK

Hva er ASK? from Kunnskapsfilm on Vimeo.  Snöball film og ISAAC Norge har med støtte fra Extrastiftelsen produsert en kort informasjonsfilm som forklarer hva ASK er. Filmen forklarer hva [...]

Åpne artikkel

Snoezelen

Snoezelen er et hus, ett rom eller flere eller et lite hjørne i et rom. Det dreier seg om multisensoriske omgivelser som henspiller til aktiv (snuffelen = snuse) eller passiv (doezelen = døse) bruk [...]

Åpne artikkel

Teknologi for deltakelse og medbestemmelse

Vi møter Herman Moen Engelstad fra Hønefoss som viser oss hvordan tilpassede brytere hjelper ham til å kunne delta i matlaging, pilskyting og musikkspilling med venner. Han bruker Snapchat for å ha [...]

Åpne artikkel

Velferdsteknologi: Forskning

Rapporten Jeg kan! Innovasjon i livslange tjenester til personer med utviklingshemming bygger på et forskningsprosjekt gjennomført i perioden 2015 til 2019. Studien viser at [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

10
aug

Snoezelen

Snoezelen ble utviklet på 1970 tallet i Nederland. Opprinnelig målgruppe var personer med multifunksjonshemming. I dag benyttes Snoezelen innenfor omsorgen for demente, personer med utviklingshemming [...]

Les mer
10
aug

Teknologi for deltakelse og medbestemmelse

Hvordan kan barn og unge med multifunksjonshemming bruke teknologi for å delta og for å bestemme? I denne filmen fra Statped får du se noen eksempler på det.

Les mer
10
aug

Velferdsteknologi: Forskning

Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne [...]

Les mer