Kunnskapsbankens artikler om

Kommunikasjon

Nytt søk

Kommunikasjon

I denne filmen vises et godt samspill mellom Lydia og hennes bror som har Down syndrom.  Vi har alle en form for språk som vi bruker i vår samhandling med andre. Måten vi uttrykker oss på [...]

Åpne artikkel

Kommunikasjon: Hva er ASK

Den språklige uttrykksformen er ulik, men uavhengig av kommunikasjonsform er alle avhengig av å få opplæring knyttet til sin språklige uttrykksform. Eksempler på alternativ til talespråk er håndtegn [...]

Åpne artikkel

E-plattform for foreldre til barn med utviklingshemming

På siden til prosjektet, ELPIDA, står det at e-plattformen inneholder seks moduler som tar sikte på å gi opplæring, bevisstgjøring og /eller holdningsendring innen temaer som [...]

Åpne artikkel

Kommunikasjon: Tegn-til-tale

Statped har utarbeidet læringsressursen Mine tegn.  Mine tegn: Skolestart inneholder en bok og syv filmer som viser hvordan barn med forsinket språkutvikling kan uttrykke seg og forstå [...]

Åpne artikkel

E-læring: Penger og meg

E-læringen er laget på oppdrag for Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) med støtte fra Stiftelsen Dam.  E-læringen inneholder fire hovedtemaer, pengene mine, råd og tips, snarveier og [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

19
apr

E-plattform for foreldre til barn med utviklingshemming

Seks organisasjoner fra fem europeiske land, har kommet sammen for å lage en e-læringsplattform for foreldre til barn med utviklingshemming. 

Les mer
10
apr

Kommunikasjon: Tegn-til-tale

Tegn- til- tale brukes for å tydeliggjøre talespråket for dermed å styrke samspill og språkutvikling. Det brukes tegn som er utviklet for døve (døves eget tegnspråk) og tegnene blir brukt sammen med [...]

Les mer
5
okt

E-læring: Penger og meg

Karde har utviklet e-læring om personlig økonomi for personer med utviklingshemming 

Les mer