Kunnskapsbankens artikler om

Barnehage

Nytt søk

Barnehage

I følge rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for [...]

Åpne artikkel

Barnehage: Forskning

Alle barn under opplæringspliktig alder med særlig behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til slik hjelp. Dette fremgår av opplæringsloven § 5-7. Kommunene har også ansvar for å tilrettelegge [...]

Åpne artikkel

Barnehage: Lovverk og statlige føringer

Mål og innhold i barnehagen Formålsparagrafen - § 1 i Barnehageloven - stadfester at barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme [...]

Åpne artikkel

Barnehage: Ressurser og materiell

Læringsressurser Statped har en oversikt over ulike apper og verktøy som kan være nyttige læringsressurser i tilretteleggingen for barn med utviklingshemming.  Erfaringsfilmer fra [...]

Åpne artikkel

Barnehage: Temahefte

I temaheftet finner man flere innspill som kan være et godt utgangspunkt for refleksjon og drøfting i personalgruppen omkring arbeid med barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen.

Åpne artikkel

Nylig lagt til

1
des

Barnehage: Lovverk og statlige føringer

I denne artikkelen vil du finne lovverk og statlige føringer som angår barnehagen. De viktigste bestemmelsene og regelverk som angår barnehager finner vi i Barnehageloven og Rammeplan for [...]

Les mer
10
apr

Barnehage: Forskning

Barnehagene fremstår som en inkluderende arena der barn med funksjonsnedsettelser i stor grad går sammen med andre barn. I denne artikkelen kan du lese forskning om barnhagebarn med  [...]

Les mer
29
jan

Barnehage: Ressurser og materiell

Det finnes mange tips og eksempler på materiell som kan være aktuell for barnehagebarn, men det er ikke alltid like lett å finne frem. På denne siden har vi samlet noen ressurser som kan være nyttig [...]

Les mer