Kultur og fritid

Kultur og utviklingstrekk Generelt kan man si at innbyggerne i samfunnet får mer fritid. Det er en allmenn oppfatning at kultur og fritid er viktig for den enkeltes livskvalitet og livsutfoldelse i [...]

Åpne artikkel

Kultur og fritid: Forskning

Fritid ble reformens taper 1990-årene skulle være et løft for utviklingshemmedes levekår, hvor vi blant annet så et økt fokus på boliger. Man så derimot en tilbakegang i fritidsaktivitetene, [...]

Åpne artikkel

Kultur og fritid: Lovverk og statlige føringer

Virkemidler for å fremme deltakelse Arbeidet med økt tilgjengelighet på kulturområdet skjer dels i form av utvikling av de ordinære kulturinstitusjonenes tilbud, dels i form av etablering og [...]

Åpne artikkel

Kultur og fritid: Eksempler

Det overordende målet med prosjektet var å se om kultur- og helsereise fører til økt livskvalitet og kan brukes som virkemiddel for målgruppen. I tillegg ønsket man å se på tilleggseffekter som [...]

Åpne artikkel

Utvikling 2009 nr. 1: Kunst og kultur

Dette kan nok mange unge menn og kvinner fra teaterhøgskolen eller med engasjement ved et av landets nasjonale eller regionale scener ha sagt. Det som er spesielt med [...]

Åpne artikkel
Du ser på "Kultur og fritid innhold". Trykk her for å se alle kategorier.