Kultur og fritid

Kultur og utviklingstrekk Det er en allmenn oppfatning at kultur og fritid er viktig for den enkeltes livskvalitet og livsutfoldelse i alle faser av livet. En meningsfylt fritid gir muligheter for [...]

Åpne artikkel

Kultur og fritid: Forskning

Fritid ble reformens taper 1990-årene skulle være et løft for utviklingshemmedes levekår, hvor vi blant annet så et økt fokus på boliger. Man så derimot en tilbakegang i fritidsaktivitetene, [...]

Åpne artikkel

Kultur og fritid: Lovverk og statlige føringer

Forskning viser at personer med utviklingshemming har begrensede sosiale nettverk og få nære venner. De er en høyrisikogruppe for å utvikle livsstilssykdommer. Det er også slik at voksne med [...]

Åpne artikkel

Kultur og fritid: Eksempler

Det overordende målet med prosjektet var å se om kultur- og helsereise fører til økt livskvalitet og kan brukes som virkemiddel for målgruppen. I tillegg ønsket man å se på tilleggseffekter som [...]

Åpne artikkel

Utvikling 2009 nr. 1: Kunst og kultur

Dette kan nok mange unge menn og kvinner fra teaterhøgskolen eller med engasjement ved et av landets nasjonale eller regionale scener ha sagt. Det som er spesielt med [...]

Åpne artikkel
Du ser på "Kultur og fritid innhold". Trykk her for å se alle kategorier.