Kunnskapsbankens artikler om

Foreldre med utviklingshemming

Nytt søk

Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet

Bakgrunnen for studien er at kunnskapen om foreldre med utviklingshemming eller kognitive vansker er svært begrenset. Det vil si, i Norge fins det svært lite, og nesten ingen ting av nyere dato – men [...]

Åpne artikkel

SUF-Kunskapscentrum, et prosjekt om foreldre med kognitiv svikt

SUF-Kunskapscentrum vender seg til representanter fra barnevernet, skolen, sosialtjenesten, habilitering og psykiatri mm. SUF jobber med informasjon, kunnskapsformidling, kompetanseutvikling, [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

8
jan

Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet

NTNU Samfunnsforskning utga i 2014 rapporten «Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet». Denne rapporten presenterer en studie av familier der en eller begge foreldrene har [...]

Les mer
8
jan

SUF-Kunskapscentrum, et prosjekt om foreldre med kognitiv svikt

SUF-Kunskapscentrum er et prosjekt som arbeider med å samle og spre kunnskap om støtte til barn og foreldre i familier der noen foreldre har en utviklingsforstyrrelse eller andre kognitive [...]

Les mer
8
jan

Foreldreveiledning til foreldre med kognitive funksjonsnedsettelser

PYC (Parenting Young Children) er et foreldreveiledningsprogram som er tilpasset foreldre med kognitive funksjonsnedsettelser. PYC er nå oversatt fra australsk språk og kultur til norsk språk og [...]

Les mer