Kunnskapsbankens artikler om

Foreldre med kognitive vansker

Nytt søk

Foreldre med kognitive vansker

I overskriften på området og i artiklene du finner på området, benyttes begrepet kognitive vansker for å beskrive foreldregruppen. Bakgrunnen for dette er at forskningen området bygger på har et [...]

Åpne artikkel

Foreldre med kognitive vansker: forskning

Foreldre med kognitive vansker – hvem er de?  Kognitive vansker beskrives ofte som utfordringer knyttet til mentale prosesser som persepsjon, tenkning, læring, problemløsning og [...]

Åpne artikkel

Gjør foreldre med kognitive vansker bedre i omsorgen av barna sine

Tjenesten i Midtbyen får kontakt med disse familiene gjennom ulike meldere. Som oftest er det det offentlige som melder inn en familie. Det kan være fastleger, jordmødre, helsestasjoner, barnehager [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Foreldreveiledning til foreldre med kognitive funksjonsnedsettelser

PYC -  Parenting Young Children PYC er utviklet ved Parenting Research Centre (PRC) i Australia og er et foreldreveiledningsprogram i hovedsak for foreldre med kognitive [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Podcast om Parenting Young Children (PYC)

Parenting Young Children - PYC, er et foreldreveiledningsprogram oversatt til norsk språk og kultur av Anne Thronsen og Ellinor Young. PYC egner seg til veiledning av foreldre med behov for [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

19
apr

Foreldre med kognitive vansker

Foreldre med kognitive vansker er en sammensatt foreldregruppe som det i liten grad har vært fokus på, både innenfor forskning og i tjenesteapparatet. I denne artikkelen gis en kort introduksjon til [...]

Les mer
19
apr

Eksempel: Podcast om Parenting Young Children (PYC)

Foreldre med kognitive vansker er en sammensatt gruppe med ulike utfordringer og hjelpebehov i foreldrerollen. Foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children - PYC, er et veiledningsprogram [...]

Les mer
8
feb

SUF-Kunskapscentrum, et prosjekt om foreldre med kognitiv svikt

SUF-Kunskapscentrum er et prosjekt som arbeider med å samle og spre kunnskap om støtte til barn og foreldre i familier der noen foreldre har en utviklingsforstyrrelse eller andre kognitive [...]

Les mer