Kunnskapsbankens artikler om

Foreldre med kognitive vansker

Nytt søk

Foreldre med kognitive vansker

I overskriften på området og i artiklene du finner på området, benyttes begrepet kognitive vansker for å beskrive foreldregruppen. Bakgrunnen for dette er at forskningen området bygger på har et [...]

Åpne artikkel

Foreldre med kognitive vansker: forskning

Foreldre med kognitive vansker – hvem er de?  Kognitive vansker beskrives ofte som utfordringer knyttet til mentale prosesser som persepsjon, tenkning, læring, problemløsning og [...]

Åpne artikkel
Bilde av blomster Copyright NAKU

Foreldre med kognitive vansker: Lovverk og statlige føringer

Lov om pasient- og brukerrettigheter og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, utgjør det juridiske rammeverket for samarbeidet mellom bruker, pårørende og tjenesteapparatet. En høy andel [...]

Åpne artikkel

Foreldreveiledning til foreldre med kognitive funksjonsnedsettelser: Eksempel

PYC -  Parenting Young Children PYC er utviklet ved Parenting Research Centre (PRC) i Australia og er et foreldreveiledningsprogram i hovedsak for foreldre med kognitive funksjonsnedsettelser [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Podcast om Parenting Young Children (PYC)

Parenting Young Children - PYC, er et foreldreveiledningsprogram oversatt til norsk språk og kultur av Anne Thronsen og Ellinor Young. PYC egner seg til veiledning av foreldre med behov for [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

28
jun

Foreldre med kognitive vansker: Lovverk og statlige føringer

Artikkelen løfter frem eksempler på lovverk og statlige føringer som er førende for temaet pårørende foreldre med kognitive vansker.

Les mer
19
apr

Foreldre med kognitive vansker

Foreldre med kognitive vansker er en sammensatt foreldregruppe som det i liten grad har vært fokus på, både innenfor forskning og i tjenesteapparatet. I denne artikkelen gis en kort introduksjon til [...]

Les mer
19
apr

Eksempel: Podcast om Parenting Young Children (PYC)

Foreldre med kognitive vansker er en sammensatt gruppe med ulike utfordringer og hjelpebehov i foreldrerollen. Foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children - PYC, er et veiledningsprogram [...]

Les mer