Kunnskapsbankens artikler om

Foreldre med kognitive vansker

Nytt søk

Foreldre med kognitive vansker: Introduksjon

I overskriften på området og i artiklene du finner på området, benyttes begrepet kognitive vansker for å beskrive foreldregruppen. Bakgrunnen for dette er at forskningen området bygger på har et [...]

Åpne artikkel

Foreldre med kognitive vansker: forskning

Foreldre med kognitive vansker – hvem er de?  Kognitive vansker beskrives ofte som utfordringer knyttet til mentale prosesser som persepsjon, tenkning, læring, problemløsning og [...]

Åpne artikkel
Bilde av blomster Copyright NAKU

Foreldre med kognitive vansker: Lovverk og statlige føringer

Lov om pasient- og brukerrettigheter og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, utgjør det juridiske rammeverket for samarbeidet mellom bruker, pårørende og tjenesteapparatet. En høy andel [...]

Åpne artikkel

Gjør foreldre med kognitive vansker bedre i omsorgen av barna sine

Tjenesten i Midtbyen får kontakt med disse familiene gjennom ulike meldere. Som oftest er det det offentlige som melder inn en familie. Det kan være fastleger, jordmødre, helsestasjoner, barnehager [...]

Åpne artikkel
Illustrasjon av kjøkken Copyright Ida Runge

Foreldreskap hos foreldre med kognitive vansker

Foto: Ida Runge I studien har jeg gått ut ifra at foreldreskap omhandler det som foreldrene forteller er foreldreskapet. Det betyr at jeg har fokusert på å forstå relasjonene og [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

12
mar

Foreldreskap hos foreldre med kognitive vansker

"Jeg vil gjerne ha hjelp, men ta ikke barna mine." Foreldreskap hos foreldre med kognitive vansker. Det er tittel på avhandling fra Ida Runge. I denne avhandlingen forteller 23 svenske foreldre [...]

Les mer
28
jun

Foreldre med kognitive vansker: Lovverk og statlige føringer

Artikkelen løfter frem eksempler på lovverk og statlige føringer som er førende for temaet pårørende foreldre med kognitive vansker.

Les mer
19
apr

Foreldre med kognitive vansker: Introduksjon

Foreldre med kognitive vansker er en sammensatt foreldregruppe som det i liten grad har vært fokus på, både innenfor forskning og i tjenesteapparatet. I denne artikkelen gis en kort introduksjon til [...]

Les mer